Småföretagarens arbetslöshetsförsäkring fungerar inte i alla väder, men du kanske inte upptäcker detta förrän du råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Detta beror helt och hållet på vilken typ av företagsform du har och hur du planerar – gå igenom detta innan något händer.

Förlängd arbetslöshetsersättning och tillåten marknadsföring

Under 2021 och 2022 har förändringar utförts så att företagare ska kunna få möjlighet till arbetslöshetsersättning även om företagets verksamhet legat vilande. Nu förlängs möjligheten ytterligare under 2022 vilket innebär att 5-årsregeln som är kopplad till arbetsvillkor för företagare ändras – tillfälligt. Normalt har en företagare som återupptar en vilande verksamhet ingen rätt till arbetslöshetsersättning förrän efter 5 år som aktiv - och man kan normalt heller inte marknadsföra ett vilande företag innan man blir aktiv på nytt. Nu kan man däremot tillfälligt, och med bibehållen arbetslöshetsersättning, marknadsföra sitt företag och sina tjänster i syfte att kunna återuppta verksamheten. Det vill säga få upp farten redan innan man blir officiellt aktiv igen.

Att bra metod inte finns för alla är dåligt

Förlängd arbetslöshetsersättning låter som himmelriket, men det är inte lika självklart för alla företagsformer. Det krävs att du är anställd i ditt företag, eller att du har redovisat en vinst som minst motsvarar det du behöver ta ut om du skulle bli sjuk. Med andra ord: Om du inte är anställd i ditt företag ska du ha en tillräcklig beskattningsbar vinst efter bokslutsdispositionerna, du ska inte göra för intelligenta avdrag så att vinsten krymper, skatten sänks – och dina pengar arbetar på annat håll utanför skattekartan för företagets tillväxt. Då skjuter du dig själv i foten om du skulle bli sjuk.

Och det blir ett kraftigt skott!

Att du betalar till en A-kassa varje månad räcker inte om du har en bolagsform där du gör ägaruttag och inte kan anställa dig själv, det vill säga om du har exempelvis ett handelsbolag. Om du är anställd i ditt aktiebolag sitter du säkert. Villkoren för både A-kassa och sjukpenning är att du tar ut en registrerad lön. Enligt Skatteverket kan du inte registrera lön som anställd i ditt handelsbolag vilket innebär att sjukpenning kommer att beräknas – inte på din inkomst som kanske är 30 000 kronor per månad eller mer – utan på din vinst. Om vinsten exempelvis är endast 20 000 kronor på räkenskapsåret blir din ersättning vid skada 20 000 kronor/12 = 1 667 kronor per månad. Detta fungerar naturligtvis inte om du är van att ta ut 30 000 kronor per månad ur företaget.

Villkoren är därmed olika på grund av att det ena uttaget är registrerat och kallas för ”lön” och det andra ett ordinärt uttag som kallas för ”ägaruttag”. 

Tanke-innovation behövs i stenålderssystemen

Naturligtvis är det enkelt att sätta upp regelverk när man har tydliga underlag för allt man gör, och så har också skett vad gäller sjukpenning och A-kassa för företagare. Det man missat totalt är de olika modellerna för hur företagare arbetar – det kanske råder delade meningar om detta, men det finns många lovande och unga konsulter med handelsbolag vilket är ett ganska modernt arbetssätt. Man slipper omfattande administration vilket medföljer ett aktiebolag och man kan driva en tight och modern organisation till och med virtuellt. Om man väljer att växa brukar det för det mesta leda till aktiebolagsbildning – men innan dess behöver man också vara en del i gemenskapen runt dessa ersättningar om man skulle bli sjuk.

Systemen är rigida och gammalmodiga, det knarrar nästan när man pratar om dem – det behövs mycket tanke-innovation och kanske politiskt mod för att ändra på detta och gynna småföretagare på väg upp. Pandemins bidrag till företag har varit bra, men handelsbolagskonsulterna har återigen ramlat mellan stolarna, utom vad gäller möjligheten att skjuta upp skatteinbetalningen. Där har Skatteverket varit rättvist mot alla företagsformer – plus där!

Vad borde man göra från myndighetshåll?

Hitta en modell för hur alla företagsformer kan bli delaktiga i gemenskapen, och det är inte svårt!

Exempelvis skulle man kunna hantera ett redovisat ägaruttag som lön, kanske kan en regel för detta införas, samt hur det ska bokföras och redovisas för att utgöra ett giltigt underlag.

Handelsbolag? Se till att du är rätt försäkrad!

Det är vanligt att tro att en inkomstförsäkring hjälper, men det är samma sak där, du behöver ha en anställning för att kunna nyttja den. Ett förslag är att du kombinerar olika möjligheter för att skaffa dig ett fullgott skydd – om du inte tycker att det är enklare att starta aktiebolag och anställa dig själv.

Två saker kan vara bra att ha. En sjukavbrottsförsäkring som täcker företagets fasta kostnader, och en buffert som du sparar till själv – det vill säga du sätter pengarna på ett tryggt ställe där du får en mer säker avkastning, kanske inte så hög, en lågriskfond kan vara bra.

Sjukavbrottsförsäkringen täcker företagets fasta kostnader om du blir sjuk, den kan också innefatta en vikarie som täcker upp för dig som ägare eller för annan nyckelperson. Försäkringen kan också täcka vikariens reskostnader och eventuella traktamenten. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag, flera av försäkringsbolagen har riktigt vassa sjukavbrottsförsäkringar som är värda att teckna – men var noga med att kontrollera villkoren så att du säkerställer att du har det skydd du behöver.

Dessa tre trygghetsåtgärder som specifikt gäller din inkomst är bra att ha:

  • Egen sparad buffert
  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Invalidförsäkring och efterlevandeskydd

Text av Kee Bergman


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.