Hur kan man få försäkringsbranschen att ställa om från ett arbetssätt som endast utgår från hur det alltid har varit till en ny verklighet där köparna av försäkring utgår från ett beteende som aldrig tidigare har funnits?

Världen förändras

Förr var det väldigt vanligt med bindningstider på mobilabonnemang. Det innebar helt enkelt att du under en viss tid var bunden till ditt mobilabonnemang utan möjlighet att byta. I dagsläget är det i stort sett ingen mobiloperatör som har bindningstid på mobilabonnemang. Tidigare var mobilabonnemangen ofta kopplade till en mobiltelefon och med det tillkom även en bindningstid. Med tiden tröttnade konsumenterna dock på de färdiga paketen och under 2014 började operatörerna på den svenska marknaden att separera mobilabonnemangen från telefonerna. Med det försvann även bindningstiderna som ofta var kopplade till telefonen. Men det är inte bara inom mobiltelefoni som abonnemang erbjuds utan bindningstid, med tjänster som Spotify och Netflix kan man idag välja att teckna abonnemang månadsvis och det går även att teckna vissa konsumentförsäkringar som inte är bundna på årsbasis.

Exempel på detta är allriskförsäkring för skidutrustning som går att teckna endast för de dagar du hyr utrustningen, eller en olycksfallsförsäkring som går att teckna för ett specifikt idrottsevenemang. I spåren av den cirkulära ekonomin där vi återanvänder eller använder befintliga resurser i högre grad istället för att producera nya utmanas försäkringsbranschen som generellt utgår från ett linjärt system som fungerar dåligt när saker inte ägs, utan hyrs eller delas.

Lästips: Försäkringar du behöver när du jobbar på distans eller utomlands

Försäkringsbranschen halkar efter

Försäkringsomfattningen som försäkringsbolagen erbjuder har blivit mer och mer standardiserad och prisfokuserad och samtidigt som kunderna aldrig haft så mycket tillgång till information som nu finns ett enormt kunskapsglapp mellan vad försäkringsbolagen säger sig erbjuda och vad kunderna verkligen vet och tror att de har skydd för. Samtidigt kräver kunderna enkelhet när det kommer till att teckna försäkring och kunna anmäla skador. 

I tillägg så minskar kundlojaliteten, kunder idag är mycket mer benägna att byta försäkringsbolag och är inte lika intresserade av långvariga kundrelationer. Man är som kund mer upptagen av mer kundanpassade lösningar där man betalar för vad man faktiskt behöver. 

Dessvärre är det få traditionella sakförsäkringsbolag som lyckas möta dessa utmaningar. Det öppnar möjligheter för mer kundfokuserade konkurrenter som är mer data- och teknikdrivna och som är mer disruptiva i sin karaktär.

Se även: Därför går det att påverka din företagsförsäkring

Jakten på den digitala transformationen

Enligt en artikel som publicerades 2018 av Boston Consulting Group har de flesta VD:ar inom försäkringsbranschen en ganska så klar uppfattning om vad man önskar åstadkomma med digitalisering. Många försäkringsbolag har lanserat digitala initiativ såsom kundportaler och andra digitaliserade tjänster. Många av dessa initiativ utgår från en förståelse om att något måste göras men ändå lyckas man inte nå hela vägen fram. Orsakerna stavas i första hand historia:

  • Distribution. Upparbetade säljkanaler och invanda mönster kan uppleva digitalisering som hot snarare än möjligheter med en ny distributionskanal.
  • IT. Många aktörer inom försäkringsbranschen klagar på en uråldrad IT-infrastruktur som kräver enorma investeringar som borde gjorts för flera år sedan. Trots vetskapen om att investeringarna behöver göras får dessa stå tillbaka till förmån för en slags lappa-och-laga mentalitet som innebär att endast vissa investeringar prioriteras vilket saktar ner den digitala transformationen.
  • Produkt. Nuvarande IT-system och kanske även guidelines tillåter inte de traditionella försäkringsbolagen att erbjuda försäkring on demand och skapar därmed mindre flexibilitet och en inlåsningseffekt av kunderna.

Den avgörande fördelen för ett företag att vilja knyta upp sina kunder på årsbasis är givetvis möjligheten att bättre kunna budgetera för jämna intäktsströmmar. Troligen kommer flera företag ha behov av att teckna försäkringar årsvis även i framtiden men för att öka kundlojaliteten och komma bort från en ensidig diskussion om pris och istället produktens innehåll och inte minst se över distributionssättet, kommer det huvudsakliga målet för aktörerna inom företagsförsäkring vara att utveckla en affärsstrategi för den digitala tidsåldern som inte bara innebär att man har en hemsida och att man kan teckna försäkring direkt på nätet. Utan att man möter kundens behov här och nu, oavsett om försäkringen ska gälla en dag eller 365 dagar.

Läs mer: Att försäkra sig mot cyberrisk

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.