Frihet under ansvar

Hösten 2019 pratade jag med en branschkollega som jobbar på ett amerikanskt försäkringsbolag. Kontoret där personen normalt arbetar när denne inte tvingas arbeta hemifrån är ett centralt beläget kontor i Stockholm som blivit en central mötespunkt inte bara för kundmöten utan även interna möten för kollegor som kommer från andra kontor inom organisationen. Precis som för många andra kontor som är belägna i de mer centrala delarna av Stockholm så är kontorsytan ofta begränsad på grund av det höga kvadratmeterpriset som varit standard de senaste åren. Personen noterade att det i princip alltid var fullt på kontoret och alla konferensrum alltid var upptagna och föreslog till VD:n att man kanske skulle upprätta någon form av schema där de som kunde och ville arbeta hemifrån vissa dagar kunde göra det för att på så sätt frigöra lediga kontorsplatser för de som kom inresandes in till kontoret. Förslaget mottogs med kalla handen av VD:n som förklarade att det då skulle bli omöjligt att hålla koll på vad medarbetarna egentligen har för sig om dagarna.

Idag erbjuds medarbetare att arbeta hemifrån permanent på de större försäkringsbolagen om man så vill även efter att pandemin är över, såväl i Sverige som utomlands.

Innovationens tid

Undantaget Insuretech-bolagen, som ständigt produktutvecklar och generellt gör det utifrån nya beteendemönster och inte digitaliserar gamla, så har flera digitala landvinningar skett i försäkringsbranschen det sista året:

  • Ett försäkringsbolag erbjuder nu sina privatkunder skadeersättning via Swish
  • Distributionen förflyttas: Vissa flygbolag erbjuder sina kunder samma reseskydd som finns i hemförsäkringen i biljettpriset
  • Plattform för digital tjänstepension för egenföretagare erbjuds av en av de större nätmäklarna
  • Den cirkulära ekonomin tvingar ut försäkringsbolagen i den digitala världen som plötsligt erbjuder försäkring on demand och inte bara årliga avtal

Riskerna förändras

Inte helt oväntat så har antalet anmälda skador under corona-krisen minskat för samtliga försäkringsgrenar. Framförallt är det antalet anmälda skador för hem- och villaförsäkringar som har sjunkit i och med att fler arbetar hemifrån. Även inom trafik- och motorfordonsförsäkring minskade skadorna och antalet anmälda skador inom företags- och fastighetsförsäkringar sjönk med så mycket som 9,1 procent. Detta enligt statistik från Svensk Försäkring.

Det som däremot har slagit hårt mot försäkringsbranschen resultatmässigt är verksamhetsavbrott i olika former. För två veckor sedan avgjorde brittiska Högsta domstolen att företags avbrottsförsäkringar ska gälla även om affärsavbrottet orsakats av coronapandemin. Detta kommer att kosta försäkringsbranschen någonstans mellan 3,4 och 7,4 miljarder pund, motsvarande 39-84 miljarder kronor och kan öppna upp för en vidare tolkning av avbrottsförsäkringar. Än så länge har den svenska försäkringsmarknaden hållit emot och i de rättsprocesser som är igång så fortsätter de försäkringsbolag där anspråk riktats vidhålla att detta är undantaget enligt försäkringsvillkoren.

Inte helt oväntat så bedöms efterfrågan på avbrottsförsäkringar som inkluderar skydd mot pandemin vara väldigt stor, förutspår analysföretaget GlobalData i en undersökning. En av de mer överraskande resultaten av undersökningen är att reseförsäkringar förväntas gynnas av pandemin. Liksom med avbrottsförsäkringarna kan det bero på att kunder vill vara mer försiktiga när de bokar resor framöver, och därför i större utsträckning tecknar reseförsäkringar.

Det skulle alltså kunna bli så att flera försäkringsprodukter kan komma att återhämta sig och till och med gynnas på lång sikt av coronapandemin, trots att pandemin varit utmanande för många segment inom försäkringsbranschen.

Viljan att förändra

I en undersökning utförd av konsultbolaget Deloitte, tillfrågades chefer för de 200 största aktörerna inom försäkringsbranschen om lärdomarna från Covid-19 för att att främja omställning i sättet att göra affärer. Som exempel tar man upp Ping An Life Insurance Company of China som med hjälp av en avancerad riskmodell hanterade fler än 18 miljoner försäkringstagare under 2019 och godkände 96% av alla försäkringsärenden genom automatiserad underwriting. Detta minskade handläggningstiden från ett snitt på 3,8 dagar av manuell underwriting till 10 minuter.

Med det ultimata målet att bättre använda AI och fler avancerade beräkningsmodeller för att bättre förutspå riskutfall frigörs förhoppningsvis mer tid för handläggaren eller analytikern på försäkringsbolaget att interagera med sina kunder och andra samarbetspartners. Vikten av att en rådgivare, oavsett om denne sitter på försäkringsbolag, är försäkringsansvarig hos kund eller är förmedlare, effektivt nyttjar och analyserar data till förmån för att fatta rätt beslut och ge rätt rådgivning blir allt större och viktigare i framtidens marknad.

Men affärer görs inte bara genom statistik och analys. Som många undersökningar visar kring effekterna av pandemin de senaste året så bekräftas bilden av att det är genom social samvaro, småsnacket med kollegorna och i kundmötet som man löser olika uppgifter. För att låna en samarbetspartners uttryck, vi kommer behöva vara både fysiska och digitala framöver. Mer fygitala, helt enkelt.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.