Många saknar försäkring

Enligt en undersökning gjord för två år sedan av Småföretagarnas Riksförbund så tecknar omkring en femtedel av Sveriges alla småföretagare aldrig försäkring för sin verksamhet eller är felförsäkrade. Det finns dessvärre få saker som tyder på att något radikalt har förändrats sedan dess. De vanligaste orsakerna är enligt undersökningen att många företagare anser att de inte har råd, eller chansar och hoppas att inget kommer att hända. Att däremot se försäkring som en kostnad går att ifrågasätta eftersom det dels är avdragsgillt, dels ett sätt att kunna fortsätta bedriva verksamheten om något händer.

Trots kunskap finns brister

Trots att så pass många småföretagare saknar försäkring är det paradoxala att många småföretagare ändå har hyfsat god kännedom om vilka försäkringar de behöver. En undersökning som PwC genomfört bland 2,100 tillfrågade företag med upp till 50 anställda svarade 74%  att de var ganska eller väldigt medvetna om vilka försäkringsbehov de hade. Trots det saknade knappt var femte tillfrågat företag en ansvarsförsäkring och nästan lika många som bedömde att de behövde en cyberförsäkring saknade en.

Vilka försäkringar ska man ha?

Det enkla svaret är på vilka försäkringar man bör teckna som småföretagare är att svara som en läkare eller advokat oftast brukar göra, det beror på. Utöver den standardomfattning som försäkringsgivarna normalt erbjuder i en så kallad kombinerad företagsförsäkring bör man efterfråga verksamhetsspecifika skydd som fångar upp de risker som finns i just ens egna verksamhet. Exempel på det är:

  • Entreprenadförsäkring om man utför arbete på arbetsområde som till exempel målare, montör eller byggare. Detta omfattas inte i grundomfattningen i en företagsförsäkring.
  • Rådgivaransvarsförsäkring om man erbjuder rådgivning som sin huvudsakliga verksamhet som till exempel fastighetsmäklare, arkitekt, teknisk konsult eller organisationskonsult. För många konsulter finns även branschspecifika konsultansvarsförsäkringar.
  • Patientansvarsförsäkring om man lyder under Patientskadelagen och inte omfattas av uppdragsgivarens försäkring.
  • Objektsallriskförsäkring för bärbar kommunikationsutrustning såsom bärbara datorer. Om en laptop tas med utanför den ordinarie kontorsplatsen gäller företagsförsäkringen generellt inte för plötsliga och oförutsedda skador på utrustningen om man inte specifikt efterfrågar det.

I samband med pandemin så flyttade plötsligt alla verksamheter in i hemmen och började bedrivas från hemmakontoret. En vanlig missuppfattning är att företagets utrustning därmed per automatik omfattas av antingen hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Är det företagets utrustning omfattas den generellt inte av hemförsäkringen och vissa försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkring exkluderar till och med detta. Det är därför viktigt att tillse att den försäkringsgivare man väljer kan erbjuda efterfrågad försäkringsomfattning.

Det finns fallgropar

Även om man som företagare erbjuds en kombinerad företagsförsäkring som enligt försäkringsgivaren är skräddarsydd utifrån just den verksamheten som bedrivs finns ofta luckor i det skydd som erbjuds. Orsakerna kan dels bero på att försäkringsgivaren helt enkelt inte vill erbjuda ett bredare skydd eller att man faktiskt saknar detaljkunskap om kundens specifika behov, vilket därmed gör det ännu svårare som företagare att veta hur man ska navigera. Exempel på fallgropar kan gälla försäkringar som:

  • Rättsskyddsförsäkring. De flesta försäkringsgivare som erbjuder småföretagarförsäkringar erbjuder sällan omfattning som sträcker sig utanför Norden. Om man som företagare har kunder inom EU täcker försäkringen i så fall inte tvister som uppkommer med motpart vars hemvist är belägen där.
  • Ansvarsförsäkring. Många ansvarsförsäkringar i en kombinerad företagsförsäkring gäller i hela världen men inte i USA eller Kanada. För ett företag som exporterar produkter till USA saknas därmed skydd för skador till följd av produkterna där. I vissa fall är man som företagare beroende av en eller några större kunder som kan ställa krav på att företagets ansvarsförsäkring måste svara upp mot vissa krav i ett kontrakt, antingen att den ska omfatta en viss geografisk marknad eller man ska kunna uppvisa ett viss nivå på försäkringsbelopp för det specifika uppdraget. Här kan antingen en försäkringsförmedlare eller en specialist hos en försäkringsgivare som är inriktad på detta hjälpa till att läsa igenom avtalet så att försäkringsskyddet anpassas på rätt sätt.
  • Leverantörsavbrottsförsäkring. De allra flesta företagsförsäkringar innehåller ett begränsat belopp för skador som inträffar hos leverantör och som i sin tur leder till ett avbrott i den egna verksamheten. Försäkringsgivarna är sällan pigga på att erbjuda högre försäkringsbelopp än nödvändigt för detta, det är därför viktigt att man som företagare identifierat vilka behov man har och tydligt adresserar detta så att man vid behov kan höja upp försäkringsbeloppet motsvarande den omfattning som man bedömer finns.

Behoven varierar

I en föränderlig värld och med en verksamhet som förhoppningsvis växer förändras försäkringsbehoven. Det är därför viktigt att motparten som ska hjälpa till att hitta rätt försäkringsskydd förstår verksamheten och behoven och kan adressera detta på bästa sätt i en lösning som fångar upp det som gäller för just din verksamhet. Likaså är det viktigt att tänka på att behoven varierar över tid och att de uppgifter som ligger till grund för försäkringen kontinuerligt behöver uppdateras. Detta gäller även vad du betalar, tänk därför på att regelbundet konkurrensutsätta både din rådgivare och försäkringsgivaren så att du som företagare betalar rätt premie för rätt skydd, det tjänar alla parter på i längden.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.