Kombinationen av stigande kostnader för framför allt brandskador men även andra typer av skador kan leda till att försäkringsbolagen kraftigt höjer premierna eller i värsta fall slutar erbjuda försäkringsskydd för vissa branscher. Detta är en utveckling som borde gå att förhindra.

Premienivåerna ökar

Enligt försäkringsmäklaren Marsh rapport ”Global Insurance Market Index” steg premierna inom skadeförsäkring med 8 procent globalt sett under det tredje kvartalet. Enligt rapporten är det den största ökningen hittills på sju år sedan rapporten publicerades för första gången. De senaste årens stormar och bränder gör att försäkringsbranschen har omvärderat riskerna med skog. Villkor ändras och premier höjs. För knappt 20 år sedan var premien för att försäkra skog försumbar. Hur kan det bli så stora svängningar i en i övrigt väldigt reglerad bransch?

Läs mer: Därför går det att påverka din företagsförsäkring

Kollektiv risk

Hela idén med försäkring bygger i grunden på ett kollektivt synsätt kring risk: en enskild kund kan aldrig bära sin egen risk men om ett kollektiv gemensamt betalar in premie delar man ömsesidigt risken när och om en skada inträffar. Detta är en sanning med modifikation, eftersom det i slutändan inte går att låta några kunder stå för de mesta av skadorna och låta skadefria kunder betala för de mer skadebenägna kunderna. 

Marknaden och kapitalet

I likhet med flera andra branscher styrs även försäkringsbranschen av tillgång och efterfrågan. För försäkringsbranschen är det generellt tillgång och efterfrågan på kapital som styr svängningarna i branschen, som ofta följer den globala konjunkturen. I tider av lågkonjunktur är priset på kapital högre, vilket ofta leder till högre premier, och i högkonjunktur är priset på kapital lägre, vilket ofta leder till lägre premier. I försäkringsbranschen benämns detta som hård och mjuk marknad. Trots att världsmarknaden hade en turbulen tid direkt efter terrordådet den 11 september och efter Lehman-kraschen 2008 påverkades dock aldrig riktigt försäkringsmarknaden av höjda premier, trots att vissa försäkringsbolag gjorde tappra försök att höja premierna och tala sig varma för en hårdare marknad. Detta förklaras främst genom ett generellt gott skaderesultat samt att nya, utländska aktörer ständigt kommit in på den svenska marknaden och genom ökad konkurrens hållit nere premienivåerna. Men som uttrycket ”there is nothing like a free lunch” antyder varar inte låga försäkringspremier i all evighet utan en dag så går premierna upp och då får kunderna snällt betala inte bara 5 utan 10, 20 och kanske 30% högre premie för att tidigare haft en väldigt pressad premie till följd av försäkringsmarknaden varit mer konkurrensutsatt.

Hur blir då marknaden så dysfunktionell? I korta drag möjliggörs detta genom tre faktorer:

1. Försäkringsförmedlare vars självberättigande bestått endast av löfte om sänkta premier.

2. Försäkringsbolag som endast brytt sig om topplinjen.

3. Kunder som jagat kortsiktiga kostnadsbesparingar.

Glädjande nog finns flertalet exempel på motsatsen inom samtliga ovanstående kategorier vilket fungerar som en stabilserande faktor för marknaden.

Skadeförebyggande arbete

I tider när försäkringsmarknaden är mer konkurrensutsatt och försäkringsbolagen tävlar om att erbjuda lägst premie till kunderna tenderar man även att tumma på saker som krav på brandlarm, inbrottslarm och skadeförebyggande arbete, i rädsla av att inte få nya kunder och därmed inte nå sina tillväxtmål. I det senaste numret av branschtidningen Byggindustrin, belyser brandskyddsföretaget Presto det faktum att ersättningarna till hushåll och företag, för skador orsakade av brand och åska, har stigit med över tio procent årligen de senaste tre åren för försäkringsbolagen. Totalt uppgick dessa kostnader till över sex miljarder kronor förra året, enligt Svensk Försäkring. En konsekvens av detta blir att vissa branscher som till exempel fastigheter och restauranger, vars verksamheter drabbas av stora konsekvenser inte bara materiellt utan även intäktsmässigt vid större brandskador, inte längre försäkras av vissa försäkringsbolag. Detta är en olycklig utveckling. När vi nu, som det ser ut, är på väg in i en hårdare marknad finns ett flertal företag som inte bara får höjda premier utan även krav på brandskydd för att ens få försäkring som en konsekvens av ökade skadekostnader från branschen och en tidigare mjukare hållning till företagens brandskydd. Med en mer långsiktig syn på risk skulle svängningarna inte behöva bli lika stora.

Läs mer: Rätt försäkrad vid jobb på distans och utomlands

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.