Efter att resandet i princip stått stilla under pandemin vittnar nu branschens aktörer om en dramatisk ökning av resande. Trenderna varierar dock beroende på vad för typ av resande som avses. Hur har pandemin påverkat försäkringsbranschens villkor och vilka saker bör man tänka på när man nu ska ut och resa?

Förändrade resemönster

Enligt ett färskt pressmeddelande så reste 1,4 miljoner passagerare med SAS i mars. Sett till att man hade 1,4 miljoner passagerare i januari 2020, det vill säga precis innan pandemin bröt ut, kan man nog påstå att resandet är tillbaka på samma nivåer som innan Covid-19 lamslog allt resande.

Försäkringsbolaget If meddelade nyligen att man skall minska affärsresorna med 50% och oavsett om argumentet heter miljö eller kostnadsbesparing så lär nog fler företag sätta upp liknande mål. Två år efter pandemi och otaliga Zoom- och Teamsmöten är de flesta överens om att det går ganska bra att sköta jobbet var som helst ifrån, så länge man har en dator och är uppkopplad med tillräckligt bra bandbredd.

Det ser därmed ut som att det man kallar för leisure travel kommer stå för merparten av resandet medan de där mötena som man flög till över dagen kommer bli mer sällsynt.

Pandemins påverkan på reseförsäkring

När man tittar på hur pandemin påverkat försäkringsvillkoren och de produkter som erbjuds inom reseförsäkring har flera aktörer haft ett tydlig fokus att utöka omfattningen kopplat till smitta, karantän och dylikt. Dock kan man inte se någon röd tråd kring branschanpassning, snarare har det skett individuella bedömningar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. De bolag som i tidigt skede öppnade upp för att omfatta Covid-19 i sina villkor hade höga skadekostnader som följd men det innebar också nya kunder och partnerskap, vilket öppnade dörren för större marknadsandelar och framtida möjligheter.

Trender

Det amerikanska analysföretaget Allied Research Group bekräftar i en nyligen gjord undersökning att ett uppdämt behov av turism kommer att driva på efterfrågan efter olika typer av semesterresor men också behovet av en bra reseförsäkring, både vad gäller affärsresandet och nöjesresor. 

Något som kommit mer och mer de senaste åren är försäkringar on-demand, där framför allt insuretechföretag tagit positioner inom olika produktområden. För reseförsäkringsbranschen är on-demandprodukter inget nytt, avbeställningsskydd har sedan en lång tid tillbaka kunnat köpas separat genom olika distributionskanaler. På den svenska marknaden går det att köpa reseförsäkring genom specialistbolag för utlandsstudier, för en viss semesterresa eller en helt separat reseförsäkring om det mot förmodan inte ingår i hemförsäkringen. Däremot går det till exempel än så länge inte att teckna en reseförsäkring precis innan man kliver på flygplanet, något som finns på andra marknader i världen. 

Saker att tänka på kring försäkringsomfattningen

En av utmaningarna för aktörerna som erbjuder reseförsäkring på den svenska marknaden är att merparten av alla som har en hemförsäkring också har en reseförsäkring som en del av försäkringsomfattningen. I tillägg får man ofta med ett utökat reseskydd genom olika kortleverantörer, har man ett kreditkort finns ofta både avbeställningsskydd och ett hyfsat väl tilltagen omfattning när det kommer till ökade kostnader vid sjukdom och olycksfall. Detsamma gäller om man som anställd reser i tjänsten, omfattningen som erbjuds i en vanlig företagsförsäkring är ofta bra och vill man få ett bredare skydd går det att teckna detta separat hos ett specialistbolag inom reseförsäkring.

Detta kan skapa en känsla av begränsning hos försäkringsbolagen att inte kunna växa mer i marknaden samt en falsk känsla av trygghet hos individerna som omfattas av försäkringarna. För trots en till synes bred försäkringsomfattning finns ett antal saker som går att förbättra villkorsmässigt, till gagn både för de aktörer som vill möta kundernas ökade behov samt förstås kunderna som ska använda försäkringen:

5 tips om reseförsäkring för egenföretagare

1. Villkoren för vilka länder man får resa till och inte varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. 

2. I en orolig värld kan omständigheterna snabbt förändras på det resmål du befinner dig och man kan behöva evakueras från resmålet. Tvärtemot vad många tror omfattas kostnaderna för detta inte per automatik varken av alla försäkringsvillkor eller av svenska staten.

3. Flera försäkringsbolag omfattar både ansvarsförsäkring och självriskreducering vid skada på hyrbil samt följdskada vid till exempel en bilolycka, dock måste ändå vissa lokala försäkringar ändå tecknas till enligt lag och merkostnader som uppstår vid skada på hyrbil omfattas inte av alla försäkringsbolag.

4. Ersättningsnivåerna vid invaliditets- och dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta skiljer sig ofta ganska mycket mellan de olika försäkringsbolagen.

5. I och med att det blivit vanligare att kombinera nytta med nöje i samband med tjänsteresor väljer allt fler att förlänga en tjänsteresa med semester. Antalet dagar tjänstereseförsäkringen gäller även för semester i anslutning till tjänsteresan varierar mellan försäkringsbolagen, likaså vilka personer försäkringen omfattar. 

Genom att göra skillnaderna tydligare för kunderna blir det också lättare för kunden att välja rätt och betala för det skydd man verkligen behöver.

Läs vidare: Detta bör du som företagare tänka på kring försäkringar


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.