Numera representerar immateriella tillgångar i genomsnitt 80% av ett företags värde. Hos nystartade företag är denna siffra ofta ännu högre.

Borde nystartade, små- och medelstora samt multinationella företag upparbeta en strategi kring sina immateriella tillgångar? Absolut!

Varför? Jo, att upparbeta en s.k. IP- eller IA-strategi (IP=Intellectual Property, IA=Intellectual Asset) ger ofta företaget möjlighet att:

- Höja omsättningen
- Höja marginalerna/vinsten
- Öka innovationstakten
- Höja attraktiviteten som arbetsgivare då företaget har kunnat förstå och påvisa sina immateriella tillgångar, eller t.o.m. har skyddat dessa genom t.ex. patent-, varumärkes- och designskydd 
- Påvisa värdet av företagets immateriella tillgångar gentemot t.ex. finansiärer
- Sänka risken att begå intrång på annan parts immateriella rättigheter

En IP-/IA-strategi genomförs ofta utefter följande arbetsmetodik:

- En inventering av företagets immateriella tillgångar och rättigheter utförs
- En sökning/analys av externa aktörers immateriella rättigheter (ofta konkurrenter) utförs
- Upparbetande av en strategi baserad på de två första stegen upparbetas. Här bör även en att-göra-lista genereras.

Det är dock av stor vikt att IP-/IA-strategin tar avstamp från företagets existerande affärsplan och/eller mål och vision. Om detta inte sker, kan IP-/IA-strategins inriktning bli kontraproduktiv gentemot företagets överhängande mål och vision.

Hör gärna av er om ni har några frågor på detta!

Peder Bylander
Bergenstråhle & Partners
0705 – 08 43 90
[email protected]

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.