Konsumentens ställning stärks

Ända sedan digitaliseringens begynnelse har debatten om konsumenträttigheter online pågått och dessutom inte alls varit solklar. Problematiken runt både detta och säkerhet har varit stor och inte hunnit med i den oerhört snabba utvecklingen.

Regeringens proposition innehåller ett regelverk som ska gälla för köp av både varor, digitalt innehåll och digitala tjänster. Syftet är att svensk lag och rätt ska anpassas till de två EU-direktiven som bland annat för med sig tydligare regler när digitalt innehåll ska bedömas. Tidsspannet för omvänd bevisbörda vid inköp av en vara, det vill säga den tid som säljaren ska ansvara för att bevisa att varan inte var behäftad med fel vid köptillfället – ska förlängas. Flera anser att detta är det största som hänt inom konsumenträtten på många år och kommer att ge ett stärkt skydd för konsumenterna. Förstärkningen ligger också i att den nya lagen innefattar digitala varor och tjänster vilket inte var fallet tidigare.

Enligt Regeringens hemsida innehåller propositionen bland annat följande förslag:

  • Regler för hur bedömningen av fel i digitalt innehåll och digitala tjänster ska göras, och vad en konsument i sådana fall har rätt att kräva.
  • Krav på att den som tillhandahåller digitalt innehåll är skyldig att göra uppdateringar under en viss tid efter köpet för att säkerställa att innehållet fungerar. Liknande krav införs för digitalt innehåll som säljs integrerat i varor, som datorer och smartphones.
  • Ett klargörande att avtal där en konsument fått tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkaren får tillgång till konsumentens personuppgifter kan omfattas av lagens skyddsregler.
  • Ett stärkt konsumentskydd genom att tiden då en säljare har ansvar för att bevisa att ett fel i en vara inte fanns vid köpet förlängs till två år, från sex månader.
  • Regler för köp av levande djur som tar hänsyn till att djur inte kan ses som varor bland andra och beaktar behovet av ett ändamålsenligt djurskydd.

Läs mer här:

regeringen.se/forslag-pa-ny-konsumentkoplag

riksdagen.se/betankande/en-ny-konsumentkoplag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
2022-04-12 16:48
Så lustigt att Sverige inför detta nu....eller skall jag säga ...att nästan hela världen gör det. Vadå kanske ni undrar? Jo just i den stund som globala riksbankseliten gör allt vad de kan för att skapa värsta svältkatastrofen i världen...där ett antal biolabb vapengjorda djursjukdomar tillsammans med lagar som tvingar bönder och livsmedelsindustri att döda och bränna alla djur.....så inför man av en ren tillfällighet får man förmoda....globalt i alla länder......lagar som gör det omöjligt för privatpersoner att köpa, transportera och hålla egna djur...och vips så tvingas alla befolkningar istället köpa syntetiskt kött av Bill Gates alla fabriker....som också av en ren tillfällighet får man förmoda....står färdigbyggda och provkörda världen över....precis när allt detta händer..... Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.