Då var det dags att renovera din lya. Vad sjutton ska du tänka på? Du har eventuellt kikat på tv program ibland som redogör för fuskbyggen. Du är livrädd. Detta är en investering som tar flera år att spara till. Du står vid ett vägskäl av ett avgörande ögonblick och vill kontrollera ditt byggbolag noggrant. Eller så är du, nonchalant och naiv. Marknaden svämmar över av bolag som inte innehar nödvändiga certifieringar och bolag som inte har yrkeslegitimerade hantverkare.

Redaktionens jurist har mångårig erfarenhet inom entreprenadtvister och med dessa erfarenheter som grund, ska vi förklara vad du bör och kan tänka på vid val av byggbolag.

Allmän kontroll

Det finns åtskilliga faktorer som kan utgöra grund för att undvika en byggentreprenör. Exempel på faktorer är kompetens, behörighet, ekonomisk stabilitet, att entreprenören är att anse som välrenommerad och att man är oförvitlig (redlig som person och inte finns i straffregistret). Andra detaljkrav kan vara att man samtycker till att utföra arbete under vardagar och under dagtid (kl. 07-16), en annan att minst en person på plats har goda kunskaper i det svenska språket så att en tydlig kommunikation kan ske om utsedd besiktningsman gör kontrollbesök.

Den första och vanligaste kontrollen man gör innan man väljer ett byggbolag är:

1. Vilka certifieringar som finns i branschen samt vilka certifieringar som behövs för alla typer av arbeten. Hör exempelvis av er till branschförbundet Byggnads. Kontrollera att byggbolaget har samtliga certifieringar/behörigheter för samtliga arbeten som skall utföras i er bostad.

2. Att alla hantverkare har yrkesbevis.

3. Byggbolagets bokslut ett par år tillbaka i tiden samt kreditvärdighet. Vill byggbolaget inte visa sina bokslut och exempelvis påstår att det är sekretessbelagt – gå vidare. Sådana byggbolag ska ni inte samarbeta med! Gällande kreditvärdigheten bör ni ha koll på historiken. Om den har fluktuerat, bör ni ta reda på varför. Ekonomisk stabilitet är inte enbart till för att byggbolaget ska vara stabilt under byggtiden, utan för att ni ska kunna rikta en skadeståndstalan vid eventuella fel och brister som kan verkställas. Ett byggbolag eller företrädare för ett byggbolag som saknar ekonomiska medel, vinner ni givetvis inget på att gå till domstol mot.

4. Referenser. Ni bör välja byggbolag som kan uppvisa referenser som har fläckfria besiktningsprotokoll från tidigare arbeten. Om de inte är villiga att göra detta eller påstår sig inte ha dessa referenser – gå vidare. Referenser kan vara tidigare byggprojekt men även besiktningsmän. Fråga väletablerade besiktningsbyråer om byggprojekt de har utfört besiktningar där besiktningsprotokollen varit tämligen fria från fel och brister.
Detta räcker dock inte.

Internetkontroll

Ni bör göra en grundlig undersökning av byggbolaget genom Internet. Sök på byggbolagets namn. Kontrollera exempelvis om det finns omdömen på www.reco.se. Du kan också kontrollera på exempelvis Gulasidorna om det finns klagomål gällande byggbolaget. En seriös och stadgad entreprenör har vidare naturligtvis en hemsida och kontaktuppgifter på Internet. På nätet bör ni även kunna finna information om att byggbolaget har utfört någon form av byggnation (om det inte är ett mycket litet byggbolag). Ni kan också kontrollera omsättning på www.solidinfo.se och www.partnersok.se.

Särskild kontroll

Ägarens bakgrund – Kontrollera om ägaren har positioner i andra företag. Finns det frågetecken kring skötseln av ekonomin i dessa andra bolag, uppstår naturligtvis frågetecken om ekonomin sköts i det byggbolag som du anlitar. Vid denna kontroll ska du också kontrollera faktisk företrädare. Det innebär, att ägaren på pappret inte ska betyda något för dig i din misstänksamhet. Det är nämligen ofta så att byggbolagets ägare satt dit någon annan till att vara ansvarig för bolaget. Detta då byggbolagets egentlige ägare kan ha konkurser i bakgrunden eller skulder till banker osv. Ofta är det så här i byggbranschen. Många byggbolags faktiska ägare har sin fru, en vän eller någon person från utlandet som företrädare, som inte har något med byggbolagets drift att göra.

Byggbolagets information – Vilken information ni än får om byggbolaget, kontrollera den. Lämnar byggbolaget vilseledande information? Redaktionens jurist stötte på ett byggbolag en gång som nämnde att de var medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Vid kontroll av vilka byggentreprenörer som var medlemmar i Sveriges Byggindustrier framkom att byggbolaget hade ljugit om uppgiften.

Kontroll Arbetsmiljöverket – Har klagomål gällande byggbolagets verksamhet inkommit till Arbetsmiljöverket? Även om du personligen tänker att arbetsmiljö inte är något du tänker på, så visar det tecken på seriositet i byggbolaget. Frågan uppkommer naturligtvis, om de är oseriösa gällande arbetsmiljö, vad mer är de då oseriösa inom?

Verksamhetsbeskrivning – Det kan exempelvis rekommenderas att ni kollar upp hos Bolagsverket vilken typ av verksamhet byggbolaget ska syssla med. Hur skulle det se ut, om ert byggbolag exempelvis har följande verksamhetsbeskrivning i sitt registreringsbevis: ”XXX ska syssla med byggnation, men även bedriva handel med till exempel parfym och kläder”. Det är ett exempel taget från verkligheten.

Entreprenadavtalet – Se till att en entreprenadjurist noggrant studerar avtalet! Företagande.se kommer dock att återkomma med en utveckling av ett mycket gammalt och väl använt entreprenadavtal i branschen – hantverkarformuläret 09.

Lokaler – Finns skyltning vid bolagets adress? Finns företagsbilar uppställda? Detta är givetvis tecken på seriositet, men visar givetvis inte att ett byggbolag är seriöst eller skulle vara oseriöst. Men om ni har ett byggbolag med mångmiljonbelopp i omsättning, som har väldigt sjaskiga lokaler, inga företagsbilar och ingen skyltning, så kan ni ställa frågan, vad är på gång och vad har hänt?

Dessa tips borde vara tillräckligt för en god grund i att välja byggbolag. I övrigt kan tilläggas – betala inte för det som inte är utfört, och betala först när det som är utfört är godkänt av en besiktningsman vid kontroll.

Lycka till!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.