Att få betalt i tid är viktigt för att behålla en god likviditet i företaget. Benägenhet att sköta sina betalningar varierar dock och de flesta har någon gång råkat ut för en kund som inte betalat när förfallodatumet passerat. Här är en snabbguide hur du får in dina pengar.

Du kan enkelt ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos Kronofogden genom att fylla i följande blankett: Ansökan - Betalningsföreläggande/vanlig handräckning

Du kan ansöka om betalningsföreläggande både som privatperson och som företagare.

Det kostar bara 300 kr

Det kostar 300 kr att ansöka. Den kostnaden kan du begära ersättning för från din motpart i din ansökan. Du kan också begära ersättning för ombuds arbete eller eget arbete med upp till 380 kr från din motpart. Skulle du istället gå direkt via domstol får du räkna med ansökningsavgifter på 900 kr om du har ett yrkande på ett belopp under ett halvt prisbasbelopp och 2800 kr om du har ett yrkande på ett belopp därutöver. Skulle motparten bestrida ditt betalningsföreläggande, överlämnar Kronofogden ärendet till domstolen vid din begäran, och du betalar i sådant fall 600 eller 2500 kr beroende på hur högt belopp du kräver av motparten, länk här.

Handläggningen går snabbt

Ofta räcker det att du gör en ansökan hos fogden för att din motpart ska känna att det inte är värt besväret att strida med dig. Kronofogden är en omväg, genom att fylla i deras blankett om betalningsföreläggande slipper du gå till domstol och upprätta en stämningsansökan. Dessutom går det snabbt, normal handläggningstid från att Kronofogden tagit emot din ansökan tills de har skickat ut handlingar för delgivning är 4 veckodagar!

Går du via domstol kan det dröja väsentligt längre innan de skickar ut din stämningsansökan till motparten och du kan lätt få en kompletteringsbegäran som fördröjer processen på grund av att din stämningsansökan kanske inte uppfyller rättegångsbalkens krav.

Om du tror att motparten kommer att bestrida omedelbart – upprätta istället en stämningsansökan

Efter att motparten skrivit på ett delgivningskvitto så har motparten en s.k. förklaringstid (skriver motparten inte på delgivningskvittot inom en viss tid så meddelar domstolen ett utslag där svaranden förpliktas att betala vad du har begärt). Den kan vara på ett par veckor, det står i brevet hur lång tid den är. Således kan du potentiellt förlora en månad om du vet med dig att sannolikheten är låg att din motpart kommer acceptera betalningskravet. Då är det bättre att gå via domstolen från början.

Väljer du att gå via domstol direkt kan du använda vår mall för upprättande av stämningsansökan, länk:

Så här fyller du i blanketten om betalningsföreläggande

Det är jätteenkelt! Du följer instruktionerna för varje box i ansökan, de finns på s. 3–4 i ansökningsformuläret, se denna länk.

Du har då god nytta av Kronofogdens kalkylator för skuldränta, se här.

Kör igång! Låt inte skulderna växa på hög.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.