Att starta företag är otroligt kul och att göra det tillsammans med någon har många fördelar. Att vara flera som kan bidra med kunskaper och erfarenheter ökar oftast sannolikheten att lyckas med företaget.

Innan man beslutar att man ska driva företag tillsammans med någon är det en självklarhet att man pratar ihop sig om sina idéer och tankar för verksamheten. Det tror jag att de allra flesta gör. Man försäkrar sig om att man delar samma vision och gör en strategisk plan för hur man ska ta sig dit. Allt det här är en utmärkt start men det räcker inte.

Att driva företag är utmanande och resan till att lyckas kan många gånger kännas lång. Att då enbart ha diskuterat de fluffiga aspekterna av företaget är inte tillräckligt.

”Att dela en vision är inte särskilt svårt men att dela vardagen som ska göra visionen till verklighet är något helt annat.”

Det är därför oerhört viktigt att man redan från början sätter sig ner och pratar igenom alla de praktiska detaljerna kring hur samarbetet ska fungera och hur ansvar ska fördelas. Scenarion som känns helt främmande kan mycket väl komma att bli aktuella under resans gång.

Ladda ner mall för aktieägaravtal här

Beställ mall för aktieägartillskott här

Här följer ett par exempel. Applicera dem gärna på din egen situation och fundera över om du och din kompanjon har en färdig lösning för hur dessa situationer ska hanteras.

Exempel 1:

Anna och Lisa har startat ett aktiebolag. De äger 50 % av aktierna var. Verksamheten går bra under flera år och företaget växer. En dag bestämmer sig Lisa för att hon vill sälja sina aktier. Företaget har vid den tidpunkten vuxit från ett nystartat företag med ingen omsättning till ett företag med 5 anställda och en omsättning på 8 msek. Hur ska Lisas aktier värderas? Och får Lisa sälja sina aktier till vem som helst utan att Anna har något att säga till om?

Om Anna och Lisa inte har diskuterat det här i förväg så kan det leda till konflikter.

En vanlig lösning på den här situationen är att skriva in ett så kallat förköpsförbehåll i aktieägaravtalet. Förköpsförbehållet ger Anna första tjing att köpa Lisas aktier den dagen hon vill dra sig ur. På så vis får Anna möjlighet att ta ställning till om hon vill driva verksamheten vidare själv eller om hon kan tänka sig att arbeta med en ny kompanjon.

Ett förköpsförbehåll kan konstrueras för att omfatta alla typer av överlåtelser, exempelvis köp, arv, gåva och bodelning. I förköpsförbehållet finns normalt även en tidsfrist som reglerar hur lång betänketid Anna ska få samt en bestämmelse om hur aktierna ska värderas. En vanlig lösning där är att låta bolagets revisor göra värderingen.

Se även: Varning för 50/50-aktiefördelning i bolag

Exempel 2:

Erik har startat ett aktiebolag och ska utveckla en app för resebokningar. Erik kan inte själva utveckla appen så han tar kontakt med Per som är en skicklig apputvecklare. Erik erbjuder Per 20 % av bolaget som betalning för att han utvecklar appen som ska förverkliga Eriks affärsidé. När Appen lanseras på marknaden blir det en stor succé. Det är till och med så att Erik blir kontaktad av ett stort företag som vill köpa hela företaget av honom. Förutsättningen är dock att de får köpa 100 % av aktierna. Erik som bara äger 80 % av bolaget är därmed beroende av att Per också vill sälja sina aktier. Skulle Per av olika anledningar säga nej till att sälja så kan det leda till svårlösta konflikter. Särskilt med tanke på att det är mycket pengar som står på spel.

För att undvika den här situationen så skulle Erik och Per ha skrivit in något som på juristspråk kallas för en ”drag-along” klausul i sitt aktieägaravtal. En drag-along klausul innebär helt enkelt att en majoritetsägare som önskar sälja sina aktier har rätt att kräva att även övriga aktieägare säljer sina aktier på samma villkor.

Ovanstående exempel visar bara ett begränsat urval av situationer som kan uppstå och är på inget vis heltäckande. Syftet med det här inlägget är att uppmärksamma dig som företagare om vikten av att upprätta ett aktieägaravtal redan från början för att undvika kostsamma konflikter framöver.

Läs vidare: 8 anledningar till att upprätta ett aktieägaravtal


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.