Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar.

Hej Peter, vi är ett mindre men expansivt företag, vi bedriver tillverkning. Har du några förslag på hur vi kan förbättra likviditeten? /Stina och Erik

Hej Stina och Erik,

Tack för er fråga. Svaret på er fråga blir nog enligt skolboken...i korthet... Det innebär att ni har kontroll på er kundreskontra och ser till att kunderna betalar i tid. Var snabba med att sända påminnelsebrev.

Innan ni går till inkasso, kontakta alltid kunden och försök att få till en uppgörelse. Är det större uppdrag ni utför bör ni ha delabetning vid arbetets start, vid en viss avstämningstidpunkt under genomförandet och efter avslutad leverans.

Er leverantörsreskontra arbetar ni också aktivt med, betala så sent som möjligt, det vill säga sista dagen.

Ni bör alltid i möjligaste mån vid inköp förhandla om betalningsvillkoren: belopp och när det ska betalas. Vidare, ni bör så långt som möjligt arbeta med rörliga kostnader, för att få en kostnadsstruktur som i möjligaste mån följer er orderbeläggning.

På kostnadssidan bör ni ofta kontrollera vilka kostnader ni har och se vilka som kan minskas eller rent av tas bort.

Intäktssidan? Jag återkommer till detta längre fram, det har kommit en fråga om detta. Ni bör också se vad ni kan frigöra i kapitalbindning i varulager och i andra tillgångar.

Mvh Peter

1 kommentarer
2016-10-06 10:46
Även om det var underförstått i ditt svar så tycker jag ändå man kan trycka lite mer på att undvika att dra på sig för mycket fasta kostnader.
Många företagare har en väldig förmåga att dra på sig fasta kostnader i form av leasingbilar, dyra hyror och abonnemang av olika slag.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.