Har du sett eller kanske blivit erbjuden aktier direkt av något företag gratis och funderat på om det är en bluff eller om det rent av kunde vara en möjlighet? Du är säkert inte ensam men många har nog aldrig fått frågan och skulle sannolik blivit mycket förvånade om någon erbjöd dem gratis aktier i ett bolag utan motkrav. Finns det gratis aktier? Normalt skulle man ju gå efter devisen att det låter för bra för att vara sant, eller hur?!

Då jag får en del frågor om just detta och även deltagit i flera spridningar vet jag en del om hur det fungerar och försöker sprida det då det kan vara en bra möjlighet om man gör rätt och vänder sig till rätt organisation.

Problematiken vid notering av bolag

Jag vill inleda min beskrivning med att säga att absolut kan det vara en bluff men det finns faktiskt en problematik i EU gällande notering av bolag som gör att många företag faktiskt kan tjäna på att dela ut en del aktier helt gratis…

Företag som vill expandera behöver ofta tillgång till mer kapital och det är ofta svårt att få tag i för ett mindre företag med stora ambitioner men med mindre historik och resultat. För att kunna komma åt kapital på ett enklare sätt än att försöka övertyga bankerna, vilket ofta är väldigt svår, söker man därför sig till en marknadsplats typ Börsen, Spotlight eller NGM. Genom att notera sina aktier på någon av dessa marknader får man möjlighet att göra nyemissioner och sprida sitt ägande samtidigt som man får möjlighet till mer publicitet och offentlig PR. Detta är många mindre företag med stora planer intresserade av för att kunna skapa en snabb tillväxt. Det är här som vi hittar möjligheten…

Krav på minst 300 aktieägare

För att notera sig på en av dessa marknader krävs att man uppfyller en rad krav, så klart, och det är allt ifrån sund ekonomi till vettiga personer i styrelse och ledning mm. Men det som öppnar möjligheten för oss att få gratis aktier är att det också finns ett krav på spridning för att få notera sig.

Spridning innebär att ett bolag som vill notera sina aktier även måste kunna visa att man redan har minst 300 aktieägare och att en viss del av aktierna är så kallar flytande d.v.s. inte kontrolleras av ledning, närstående och insatta ägare. Om du kan Aktiebolagslagen så vet du att man i ett vanligt AB endast sprida sig till 200 ägare och inte göra reklam för att man vill ha in fler ägare utan att det sker till en mycket begränsad grupp. Är man ett så kallat Publikt Aktiebolag får man dock fritt sprida möjligheten att köpa aktier i sitt bolag och det är så klart ett krav för den som vill notera sitt bolag. 

Samtidigt krävs det minst 300 aktieägare och ska man vara ärlig är det mycket få som har ett så stort nätverk av icke närstående personer. Därför måste man på ett eller annat sätt sprida sina aktier på ett trovärdigt och bra sätt så att börserna tillåter att man noterar sig… Det görs ofta genom att bolagen försöker hitta nya ägare som kan köpa aktier till ett bra pris eller om man inte har någon brådska sker det kanske över nått år och när man nått en viss nivå ansöker man om notering. Dock är det för många mindre tillväxtbolag väldigt kritiskt att komma in på en marknad så att man kan attrahera nytt kapital och/eller få mer PR. Därför väljer man att så snabbt som möjligt komma upp i denna kritiska massa av 300 aktieägare. Snabbaste sättet är att antingen dela ut dem gratis vilket ger oss en väldigt bra möjlighet eller att i alla fall sälja dem väldigt billigt jämfört med sin värdering.

Minimal risk att motta aktier

Risken att ta emot aktier från ett bolag som är publikt är egentligen helt obefintlig enligt min mening då den risk man tar om man köper aktier i ett bolag är insatsen man köpt aktien för. Då vi i detta fall inte köper den utan får den tar vi således ingen risk. I privata bolag är det i princip samma sak men där delar man som regel inte ut aktier då spridningsreglerna inte tillåter det hur som helst. Jag vill dock tillägga att det rör sig om aktier enbart. Skulle du få möjlighet att ta en plats i styrelsen som tack för att du ställer upp och tar emot aktier eller kanske en annan position ska du alltid vara på din vakt! För som styrelse och person i ledande ställning kan du mycket väl ha ansvar för bolagets förehavanden och det är en sak som du alltid ska ta på största allvar! Jag sitter själv i flera styrelser och har även varit VD i noterade bolag och det är ett stort ansvar som kräver att man förstår hela bolaget och strukturen kring bolaget och dessa affärer. 

Så att ta emot gratis aktier i publika bolag som är på väg att notera sig är tämligen ofarligt och inte en bluff utan enligt min åsikt en god möjlighet. Det hjälper företaget att komma in på en marknadsplats typ Börsen, Spotlight eller NGM och därmed attrahera kapital och PR samtidigt som det ger dig en möjlighet att få vara med på en liten del.

Gör en analys om du funderar på att köpa fler aktier

Normalt tar bolagen in ägare på motsvarande ca 5000kr vilket kan tyckas vara en stor post att få gratis men det är ett värde som mycket väl kan sjunka väldigt snabbt och i bästa fall stiga. Dock är det ofta så att dessa företag behöver kapital och därför kommer de i samband med att det noterats genomföra en emission och då minskar sannolikt värdet på din erhållna gratis post med ett antal procent. Dock brukar det i samband med dessa emissioner även finnas möjlighet för dig som aktieägare att också köpa aktier i emissionen. Gör du det kan du så klart behålla din andel och potential men det måste du basera på din egen analys av bolaget och om du tror att det kan vara värt att investera i. Det finns inget krav för dig att investera bara för att du fått gratis aktier men du får oftast en möjlighet att vara med i dessa emissioner som ger rabatt på aktuell kurs varför det ibland kan vara förmånligt och ibland inte…

Det du behöver för att kunna ta emot gratis aktier om möjligheten uppstår är en vanlig depå på din bank eller en av aktiemäklarna på nätet. Det ska nämnas att du aldrig kan lägga dessa i en så kallad ISK eller annan typ av spardepå utan endast i en ”vanlig” aktiedepå. Det innebär att du skattar för eventuell vinst som vanligt när du säljer aktierna.

Hur kan man då få tillgång till gratis aktier undrar du säkert och det finns olika platser på nätet för detta men det sprids normalt inte ut p.g.a. spridningsregler och andra typer av investerarregler därför kräver de flesta att man anmäler sig hos någon som intresserad investerare. När man gjort det får man som regel mer eller mindre regelbundet erbjudande om både gratis och andra erbjudande om aktier inför noteringar. För att inte bryta mot några spridningsregler ger vare sig jag eller Företagande.se någon information här i anslutning till artikeln om företag som arbetar med detta. 

Detta är ingen rekommendation från vare sig mig eller Företagande.se och skall inte ses som råd om investering. Du ansvarar själv fullt ut för att göra en granskning inför alla eventuella investeringar även om gratis aktier i sig inte är en investering så uppmanar vi aldrig någon att börja investera eller handla utan att först göra en egen bedömning. Vare sig jag eller Företagande.se har licens eller registrering för att ge investeringsråd utan detta är en rent upplysande artikel som är avsedd att belysa fenomenet gratis aktier som säkert flera undrat över.  

Har du frågor får du gärna kontakta mig så försöker jag svara så gott jag kan och hinner!

Så här kan en sådan emission gå till

För dig som undrar.

Kort om hur en framtida emission kan gå till;

Säg att bolaget idag har ett värde av 10Mkr och du har fått en post på 5kkr så äger du idag 0,05% av bolaget. För att göra det enkelt kan vi säga att det finns 10M aktier i bolaget också och att du då äger 5000aktier à 1 kr.

Aktien handlas alltså nu på ”börsen” för 1kr.

Bolaget behöver ta in mer kapital för att satsa på en ny produktlinje och vill ta in 10Mkr för detta. De går då ut med en emission om 10Mkr men vill ge rabatt för att vara säkra på att investerare vill vara med på emissionen. De erbjuder därför ut 20M nya aktier till 0,50kr till alla befintliga och nya investerare/aktieägare. Du erbjuds alltså att köpa nya aktier för 0,50kr.

Efter emissionen kommer antalet aktier då uppgå till 30M aktier. Snittkursen för de aktier som finns ute är nu ca 0,65kr och handeln på ”börsen” ligger också där säger vi för enkelhetens skull.

Om du inte var med i emissionen så har du fortfarande 5000 aktier men din andel av bolaget har sjunkit till 0,0167% av bolaget och de handlas nu för 0,65kr/st. Ditt värde på det du fick från början är nu 3250kr vilket ju fortsatt är bra med tanke på att du fått dem gratis.

Hade du istället deltagit i emissionen och köpt för säg 5000kr till så hade du fått totalt 10 000 nya aktier i emissionen. Din andel hade då varit samma som innan emissionen d.v.s. 0,05%. Ditt totala antal aktier hade då varit 15000st och värdet totat på dina aktier blir ca 9750kr om kursen är 0,65kr.

Bolaget å sin sida får efter denna emission in 10 Mkr i kapital som de kan använda för att investera i en ny produktionslinje enligt plan. Skillnaden med aktier som köps i en emission är just att dessa pengar fyller på bolagets kassa medan aktier du handlar på ”börsen” inte påverkar bolaget utan det är en affär mellan den som köper och den som säljer aktien.

Johan Olson

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2019-11-16 14:55
Bra blogginlägg.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.