Hejsan, Vi är ett litet konsultföretag inom webbranschen som har långt gångna planer på att göra ett Webbläsarbaserat Massivt Multiplayer Online Strategispel samt ett antal interaktiva böcker som stödjer spelet. Spelet skall bygga på nord europeisk kultur runt 750-1100e.kr och målet är att vara så historiskt korrekt som möjligt i de tekniska detaljerna och att det är ett mål med spelet att spelaren skall kunna få djuplodad kunskap i tidsepoken. Förutom det har vi några helt unika aspekter som till vår kännedom aldrig tidigare setts i liknande spel vilket vi tror gör att det kommer stå sig väldigt bra i konkurrensen med den absoluta toppen av spelen inom genren. Spelet är tänkt att lanseras över hela Nordeuropa och Nordamerika och genom att ha bevakat våra konkurrenter vet vi att det finns ett spelarunderlag i omfattningen på runt 10 miljoner spelare i området som är intresserade av denna typ av spel - vårt inledande mål är att få 10 000 spelare, en siffra våra konkurrenter har i endast Sverige, i Ryssland har de en miljon spelare. Vi kan tekniken, vi har personalresurserna, vi har kunskapen och passionen - det enda vi inte har är finansiering att kunna förverkliga idéerna. Problemet med utveckling av ett spel är att det tar lång tid att utveckla och under den tiden genererar inte spelet några som helst pengar. Om vi jobbar med vår vanliga verksamhet undertiden för att bekosta vår vardag kommer vi ej ha den tid vi behöver för att realisera spelen. Vi behöver alltså hjälp med finansiering utifrån för att kunna skapa utrymme att förverkliga detta. Vi har tidigare varit i kontakt med ALMI och de kan låna ut 50 % av finansieringen. Problemet är att vi även behöver hjälp med delar av de andra 50 % på något sätt. Vi sökte ett annat stöd via ALMI men de hade det året ökat gränsen på minsta omsättning så att vi precis kom under den och därmed ej var berättigad till att söka. Ett vanligt banklån verkar uteslutet då vi inte har någon säkerhet som täcker lånet och vi har inte råd att börja betala ränta från dag 1 då vi som sagt inte har några intäkter under utvecklingstiden. Vi har varit i kontakt med "Nordic Game" men de jobbar mycket lite eller inte alls med just webbläsarspel utan är mer inriktad på traditionella konsolspel. Vi börjar bli lite uppgivna och behöver fler infallsvinklar. Har du några tips vart vi kan vända oss i övrigt för denna typ av projekt? Tack på förhand André
- André


Svar av Johan Olson, Expert inom offentlig finansiering till små- och medelstora företag.

Hej,

Ni har redan från start hamnat i vad vi kallar dödens dal. D.v.s. där Ni har allt på plats men ingen möjlighet att komma vidare. Ni är inte ensamma om detta utan det är tyvärr ett välkänt och irriterande fenomen som man i flera andra länder löst men där Sverige ligger efter.

Nu vet jag lite för lite om Er för att kunna svara mer exakt på din fråga då det finns vissa faktorer som spelar in så som om Ni finns i ett stödområde (norra Sverige) eller om Ni är arbetslösa etc. Men jag skall försöka ge er lite info om vad jag tror och tycker Ni skall fundera på.

Först av allt tycker jag det är märkligt att ALMI kräver 50% medfinansiering då Ni om jag förstår det inte har någon verksamhet som är aktiv med anställda. Då borde Ni kunna få ett vanligt start-up lån med förvisso hög ränta men med inga krav på motfinansiering. Ta ett nytt snack med dem!

Ni borde också om Ni är under 30 år kunna få stöd vi ungas innovativa tillväxt pengar från Vinnova. Dock är det lite sent denna gång då den går ut imorgon... 2:e maj 2013. Vinnova brukar också ha en utlysning som kallas för vinn-väx och den kanske Ni kan kvalificera er till om Ni har anställda och en viss omsättning men om jag förstod det rätt så har Ni inte det... Det finns också möjligheter att utnyttja olika planeringspengar, projektpengar och studiepengar för att skapa nätverk, samarbeten och workshops via programkontoret. Det är förvisso inte tänkt i första hand för Er ide men som sagt att ta sig över dödensdal kräver lite nytänkande...

Ni kan också se vad som finns på Internetfonden som förvisso brukar vara rätt svåra pengar men passar det väl in på en av deras utlysningar kan det vara värt att söka. Tyvärr är de flesta utlysningar just nu passerade för i vår och många får i år. Det kommer en helt ny programperiod 2014 så därför är mycket av pengarna för innevarande period slut. EU pengar är svåra pengar att söka men under media programmet kanske Ni skulle kunna passa in med Er ide om både historia och spel. Kolla på http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

Ett annat som kan vara intressant att följa upp är Nordiska ministerrådets spelutvecklingssatsning. Jag vet dock inte om den kommer att stödja något i år eller inte då det efter vad som sagts skall vara tills 2012. Men frågan är fri och kanske finns det medel kvar som man vill satsa. Kolla på http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-kultur-mr-k/institutioner-och-samarbetsorgan/samarbetsorgan/nordiska-datorspelsprogrammet/nordiska-datorspelsprogrammet-ansoeka-om-stoed

Detta var lite tips och råd som jag hoppas besvarar er fråga. Har Ni fler frågor så är det bara att återkomma!

/Johan

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.