Hej Johan! Det har blivit ett stort problem för små företag och organisationer att räkna ut om det går ihop i slutänden när EU-bidrag söks, speciellt när det gäller krav på 50% finansiering. En buffert i form av overheadkostnad av 40% räknas in i budget skulle vara mycket enklare att puzzla ihop tillvaron, men är det tillåtet?
- Bo Bergman


Svar av Johan Olson, Expert inom offentlig finansiering till små- och medelstora företag.

Hej

Det var en svår fråga! Som regel kan jag väl säga att det inte går att svara generellt på någon form av EU-stöd då alla är olika till sin utformning. Overheadkostnader varierar mycket från olika program med allt ifrån faktiska kostnader till upp emot 100% tillägg (offentliga organisationer, akademin).

Det har varit så att man inom främst FP7 programmen och tidigare FP program haft en generell %-sats på om jag minns rätt ofta ca 60% men då är det lite annat inräknat i det också då bland annat Akademin är en del av detta. Jag har sett att andra program har betydligt lägre påslag för overhead så som till exempel har Eco-innovation bara 6% om jag minns rätt. men det blir allt vanliga med faktiska kostnader vilket som du själv skriver är svårt för en småföretagare att hantera!

Men som sagt det går inte att generellt svara på om det går att enbart räkna en schablon då det helt beror på programmet du sökt. Läs programmets utlysningstext minutiöst så står det alltid där hur du skall förfara! Gör du fel är det du som står med problemet senare för EU ändrar inte för att du gjort fel!

Bra inlägg och intressant fråga som sagt!

M.v.h. Johan Olson

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.