Är det möjligt att betala en anställds ögonoperation, byte av lins, som sker i offentlig vård och sen förmånsbeskatta kostnaden. Blir den i så fall avdragsgill för företaget. Blir ju billigare i längden än att betala terminalglas vart annat år, vilket är avdragsgillt och ej beskattningsbar förmån för den anställde.
- Susanne

Svar av Företagande Redaktionen, Expert inom företagande och entreprenörskap.

Skatteverket skriver så här:

Synkorrigerande operationer, på personer med synnedsättningar bör räknas som hälso- och sjukvård. Med detta avses ögonlaseroperationer eller operationer där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerade linser.

Skattereglerna kring hälso- och sjukvård styrs av om vården är offentligt finansierad eller inte. Den offentligt finansierade vården är skattepliktig. Det betyder att om arbetsgivaren betalar patientavgiften för den anställde är det en skattepliktig förmån och arbetsgivaren har avdragsrätt för kostnaden. Detsamma gäller förmån av fria läkemedel. Den anställde beskattas oavsett om han fått ersättning för patientavgiften eller läkemedlen direkt av arbetsgivaren eller genom en försäkring som arbetsgivaren har tecknat och betalat för den anställde.

Om du känner dig osäker är det alltid bäst att kontakta Skatteverket.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.