Rekrytera rätt personer

Den första person ni anställer i det nya landet kommer att vara nyckeln till en framgångsrik lansering. Att rekrytera rätt person är därför helt avgörande. Det är viktigt att hitta någon som inte bara delar företagets värderingar och vision, utan som också har en stor förståelse för den lokala marknaden och kulturen.

Min rekommendation är att samarbeta med en erfaren rekryteringsfirma för att säkerställa att ni får rätt person på plats. Deras expertis och nätverk kan vara ovärderliga när det gäller att hitta rätt kandidat som kan driva er expansion framåt.

Flexibilitet och lyhördhet

Att vara flexibel och lyhörd gentemot marknadens behov är avgörande för framgång. Det kan vara att göra förändringar i produkten eller tjänsten, som gör den mer attraktiv för den nya marknaden. Att vara öppen för att ändra erbjudandet baserat på återkoppling från kunder och lokala företeelser är en nyckel för att öka möjligheten till framgång.

Försiktig infrastruktursatsning

Det är lätt att låta sig frestas att satsa stora summor på infrastruktur innan man har en klar bild av vad som faktiskt behövs. Det är därför kritiskt att hålla investeringarna i infrastruktur i linje med behoven och tillväxtpotentialen på marknaden. Genom att vara försiktig med infrastruktursatsningar i början kan ni undvika onödiga kostnader. Det är bättre att avvakta med att satsa större summor innan man ved vad det är som flyger i den nya marknaden.

Prioritera marknadsföring

Marknadsföring är nyckeln till att skapa medvetenhet och intresse för ert företag och erbjudande.

Lägg därför en rejäl budget för marknadsföring är därför avgörande. Ingen kommer att veta vilka ni är eller vad ni erbjuder om ni inte aktivt talar om det. Var beredd på att investera både tid och resurser i marknadsföringsaktiviteter som är anpassade efter den nya marknadens behov och efterfråga.

Anpassa erbjudandet efter lokala förhållanden

Varje land är unikt, och det är viktigt att vara uppmärksam på att så gått som alltid behöver göra förändringar i erbjudandet, för att passa den nya marknaden. Det kan handla om allt från språklig anpassning till kulturella preferenser och regelverk. Genom att vara lyhörda för vilka förhållanden som råder lokalt kan ni skapa ett erbjudande som bättre går hem på den nya marknaden.

Bygg långsiktiga processer och system

Slutligen är det viktigt att ha en långsiktig strategi för att bygga processer och system som går att återanvända i nya länder. Genom att säkerställa att system finns på plats kan ni effektivisera er verksamhet och över tid skala upp er expansion på ett hållbart vis.

Att expandera utomlands är utmanande och riskfyllt, men också en väldigt lärorik och givande resa för hela organisationen. Genom att metodiskt göra rätt saker i rätt ordning men samtidigt behålla lyhördheten mot marknadens behov och särart kan du maximera företagets chanser till framgång även utanför Sverige.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.