Vad är det egentligen som gör ett företag framgångsrikt? Och är det möjligt att utröna ett specifikt tillvägagångssätt för att nå dit? Enligt en ny studie, utförd av den ideella organisationen Endeavors, är svaret på dessa frågor ”Ja”: Det finns ett sätt och genom följande studie, där tusentals teknikbolag granskats tycks det nu finnas en röd tråd.

Endeavors studie omfattar intervjuer med nästan 700 grundare där specifikt fokus har lagts på bolag i New York Citys tekniksektor. Anledningen till detta fokus är att just denna sektor är den snabbast växande tekniksektorn mellan år 2003 - 2013, och idag utgör det näst största tekniska navet i hela världen.

Anledningen till studien var att försöka finna medel mot den allt mer utbredda arbetslösheten och att främja jobbtillgången för unga som snabbt behöver ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt Endeavor behövs nämligen flera hundra miljoner jobb inom de närmsta fem åren, och en expansion av små och medelstora företag kan vara ett sätt att lösa den rådande krisen.

Studiens mål var att undersöka hur vissa teknikföretag hade gått tillväga för att bli just så framgångsrika. De punkter man tog hänsyn till för att utvärdera respektive företag var dels huruvida bolaget ifråga köptes eller nådde en exit på minst 100 miljoner dollar. De studerade även de främsta när det gällde att locka till sig kapital, och de med flest antal anställda. Av de företag som granskades var det 13 procent som uppfyllde kraven. Bland dessa fanns bland annat Tumblr och Shuterstock, men även Huffington Post och Gilt Group.

5 saker en mentor kan hjälpa dig med som du kanske inte tänker på

Man fann att gamla sanningar om vad som gör ett företag framgångsrikt, såsom att startup-bolag startade på college inte längre höll. Och kanske framförallt; Att koppla samman grundare med investerare och således införskaffa sig riskkapital, är inte den mest avgörande faktorn.

Istället fann man att företagens stadga i mångt och mycket låg i dess förekomst av starka och engagerade mentorer. Av de bolag som klarade kraven hade nämligen en tredjedel av dem personliga och starka band till andra framgångsrika bolag och dess grundare, en trend som ses återkomma även utanför New Yorks gränser. Vi har sett exempel på det tidigare, bland annat i det uppenbara värdet av relationen mellan Mark Zuckerberg och den nu avlidne Apple-grundaren Steve Jobs. Men även i Dropbox-duon Arash Ferdow och Drew Houstons nära kontakt med Ali och Hadi Partovi.

Slutsatsen är således tydligt: Vikten av att ragga riskkapital bör tonas ned samtidigt som ett ökat fokus bör läggas på skapandet av starka mentorskapsprogram.

Rhett Morris listar mentorskapets tre grundregler:

1. Det behövs en mentor som vet vad som krävs för att största möjliga framgång skall nås.
2. Mentorerna bör vara selektiva i sitt fokus och i första hand angripa företagets mest kritiska frågor.
3. Kontinuitet i kontakten mellan bolag och dess mentorer är A och O för att mentorskapet skall bli lyckat.

Läs mer: Så skaffar du en mentor som får dig att växa


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2015-04-06 13:23
That's a valid point! Det är viktigt att hitta rätt mentor! Vem vill ha en kopp te med oss att diskutera möjligheterna?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.