För några dagar sedan skulle jag in med bilen på den årliga servicen, men på vägen dit så stod trafiken still. Nu är jag van vid bilköer eftersom Stockholm, tillika andra större städer har detta, men 6.30 på morgonen är det ovanligt. Efter en stund så har kön inte alls rört sig utan vi står still i bilkön. På radion hör jag att Nockebybron har fastnat och att all trafik är avstängd. Nu börjar tankarna gå till dagens åtagande kring kunder och jobb som ska göras, att planera om och se till att nå alla. Jag tänker på att det kunde ha varit värre, för inrikesflyget från Arlanda har ställts in på grund av snö som fallit under natten. 

Människans förmåga till anpassning är vår arts främsta överlevnadsförmåga. Det finns ingen annan djurart som kommer i närhet av oss när det gäller att anpassa sig till förändringar. Samtidigt är vi väldigt rädda för att ändra på oss, och ofta gör vi det först när vi måste.

En annan paradox är att vi mår bra av att ändra oss, kanske inte i stunden när det sker men efteråt brukar vi känna att ”jag klarade av detta”, kan till och med ibland vara så att man blir imponerad av det som man har åstadkommit.

Vi lever i ett samhälle som blir alltmer komplext, vi genomgår även en stor digitalisering som spär på komplexiteten där det blir allt viktigare att kunna anpassa sig. Samtidigt kan anpassningen leda till att ”göra allt” vilket inte fungerar utan vi tvingas allt mer till att välja vad vi ska prioritera. För företag innebär detta att överlevnad är lika med anpassning som i sin tur innebär att de måste kunna nischa sig och förstå de villkor som finns i sitt eget närområde. Kan företagen inte göra detta ”tänjs” bolagen ut och risken är att de produkter och tjänster man erbjuder blir för allmängiltiga, i tron på ”att alltid kan man sälja till någon”. Med andra ord behöver vi anpassa vår marknadsföring, marknadskanaler och strategier till den komplexitet som styr i vårt "närområde".

Nu är det inte bara marknaden som påverkas av en allt ökande komplexitet, utan även "insidan" av bolaget påverkas. Om exempelvis ett företag som verkar på en stabil, förutsägbar marknad där kundstocken är trogen är långsiktighet, tålamod och stabilitet centrala värdeord i detta företag. Ska de anställa en chef så är det centralt att hen förstår dessa begrepp och leder sina anställda utifrån dessa parametrar.

I ett annat bolag, som verkar på en mycket instabil marknad, där kunderna är otrogna, hög personalomsättning, där flexibilitet och anpassning är centrala begrepp behöver en ny chef förstå detta. Med andra ord så styr komplexiteten sättet att prioritera och leda ett företag, samt att man som chef behöver förstå vilken komplexitet "passar mig".

Tyvärr ser jag att många företag inte förstår den eller tar för lite hänsyn till komplexitet och dess faktorer, vilket ofta leder till att man matchar medarbetare och chefer fel. Att som chef bli för komplex i ett företag med en stabil marknad är kapitalförstöring, och att som chef vara för oflexibel i ett företag som verkar på en komplex marknad leder snabbt till ett totalt kaos och trolig konkurs.

En tanke som slog mig i bilkön var att vi människor är en del av naturen och företag består av människor och dess system, därför behöver vi inte uppfinna nya "affärsmodeller" för att förbättra lönsamheten i bolagen. Vi behöver bli bättre på att förstå vår omvärlds komplexitet och fokusera på vad vi ska göra för att nå framgång.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.