Studier visar att generation Z är en individualistisk generation, som är oerhört upptagna av att samhället och arbetsplatsen ska vara autentiska, transparenta, ärliga och rättvisa. Generationen Z har generellt en ganska positiv bild av sin framtid. De anser sig själva vara etniskt mångskiftande, socialt toleranta, globalt sammanlänkade och miljömedvetna. Denna generation kallas också den kritiska generationen. Generation Z är nu den snabbast växande delen av arbetskraften och konsumentmarknaden. I studier framgår att en stor andel av Generation Z anser att ”tjäna pengar” är viktigast just nu och att de har ett alltmer materialistiskt tänkande vad gäller konsumtion.

Att lösa kompetensförsörjningen i företag och inom organisationer blir en allt större utmaning. Denna sker genom att anpassa rekryteringsstrategier och arbetsmiljöer, för att kunna attrahera och inte minst för att kunna behålla talanger och kompetens under en längre tid.

Generation Z kräver flexibla arbetstimmar och möjligheter att balansera arbete med fritid och personliga intressen. Detta faktum kommer man att behöva anpassa sig till och förhålla sig till som företag och organisation. Om inte väljer Generation Z förmodligen en annan arbetsgivare som är mer attraktiv. Den hälsosamma balansen mellan arbete och fritid är viktigt för denna generation och den arbetsplats som tillåter dem att upprätthålla denna livsstil kommer att prioriteras. Generation Z vet och känner sitt värde. Frågan man ställer är; ”Vad kan ni göra för mig som arbetsgivare” istället för; ”Vad kan jag göra för er”.  

Mångfald och inkludering är något som Generation Z värdesätter på arbetsplatsen. De har höga förväntningar på att arbetsplatsen arbetar aktivt med att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Deras intresse för möjlighet till personlig utveckling är stort. De förväntar sig att företag ska erbjuda kontinuerlig utbildning, mentorskap och utvecklingsmöjligheter för att hjälpa dem att växa i sina karriärer. De förväntar sig att företagen tar ställning och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och främjar socialt ansvarstagande. Företag som lever upp till dessa krav har större chans att vinna förtroende hos denna målgrupp och bygga långsiktiga relationer. Eftersom de är uppvuxna med teknologi förväntar de sig också att företagen ska ligga i framkant när det gäller att använda senaste teknik och digitala lösningar. De föredrar också att arbeta i miljöer som är transparenta och ärliga i sin kommunikation, både internt och externt.

Företag och organisationer som kan leva upp till dessa krav och förväntningar kommer att vara de som i första hand kan attrahera och behålla talanger från Generation Z.

Källa: Ungdomsbarometer (2023) och HR-People


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.