80% av Sveriges företag erbjuder tjänstepension till sina anställda. Det innebär att du som anställd vanligtvis får en löpande pensionsinsättning varje månad. Många som startar eget prioriterar dock bort avsättning till pensionen.

Att inte sätta av pengar till sin pension får såklart stor inverkar på den slutgiltiga pensionen. Något som också påverkar pensionens storlek är vilka avgifter som dras från dina pensionspengar. Anställda i små företag betalar ofta högre avgifter än de som jobbar i större företag. 

- Vi gjorde en undersökning och tittade på 75 000 försäkringar som vi har i vår databas vilket visade att anställda i små företag betalar mer än dubbelt så höga avgifter jämfört med anställda i större företag, säger Mattias Fellenius på Svenska Fribrevsbolaget. 

Eftersom pensionssparandet sker över lång tid har avgifternas storlek stor inverkar på den slutgiltiga pensionen. 

- Många tror att en hög avgift innebär ökad kvalitet, bättre avkastning och i och med det en högre pension. Så är det inte! Många betalar höga avgifter i onödan eftersom de inte känner till att det går att flytta sina pensionspengar till ett försäkringsbolag som har lägre avgifter. Tumregeln är att 1 procent högre avgift på kapitalet för en 35-åring kan ge upp till 25 % lägre pension från 65 år, förklarar Mattias Fellenius.

Avgifternas påverkan på pensionen

Källa för beräkningen är Pensionsmyndigheten 

Större företag är oftast anslutna till kollektivavtal vilket innebär att företrädare för kollektivavtalen löpande förhandlar ner pensionsavgifterna, något som kan förklara den stora skillnaden i pensionsavgifternas storlek. 

-Risken finns att småföretagare blir dubbla förlorare. Dels har de under många år helt avstått från avsättning till pensionen och när de väl kommer igång så får de betala omotiverat höga avgifter vilket äter upp en stor del av de pengar de sätter av, säger Mattias Fellenius. 

Ny lag kan ge dig högre pension

År 2007 införde lagstiftaren fri flytträtt. Det innebär att du kan flytta dina pengar till det pensionsbolag som ger dig bäst villkor och lägst avgifter. Men lagen gällde bara försäkringar som tecknades efter 2007. Men den 1 juli i år ändrades lagen och efter det gäller lagen även försäkringar tecknade innan 2007. Det är alltså läge att se över dina gamla avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev.

- Småföretagare kan gynnas av den nya lagen. Dels har många företagare tidigare haft anställningar och därmed har de fribrev som uppstått när anställningen avslutades. Nu är det möjligt att flytta och samla dessa pengar, det gör att förhandlingsutrymmet om låga avgifter är betydligt bättre eftersom du har med dig en stor summa pengar, förklarar Mattias Fellenius. 

Detta bör du göra:

  • Ta reda på vilka gamla avslutade pensionsförsäkringar som du har, så kallade fribrev.
  • Ta reda på vilka pensionsavgifter du betalar idag, både på nuvarande tjänstepension och på dina fribrev.
  • Flytta och samla dina fribrevspengar till ett nytt pensionsbolag och använd ditt kapital för att få låga avgifter.


I samarbete med Svenska Fribrevsbolaget

Här är kostnadsfria analysen som visar hur du höjer din pension

Flytta din tjänstepension – sänk dina avgifter!

Genom att samla din flyttbara tjänstepension hos oss kan du ha möjlighet att sänka dina avgifter, få en bättre överblick över utspridda pensionspengar och nå en högre framtida pension.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.