En viktig aspekt att beakta är att även om det finns ett grundläggande skydd, så är detta kanske inte tillräckligt för att bibehålla en rimlig ekonomisk standard vid ålderdom, vid nedsatt arbetsförmåga eller vid en partners bortgång. Därför är det viktigt att granska sitt försäkringsskydd och komplettera det som eventuellt saknas.

Privata försäkringar som kan vara aktuella att komplettera med inkluderar till exempel en extra sjukförsäkring, efterlevandepension och ålderspension. För en företagare kan det också vara önskvärt att skydda eventuella kompanjoner, medarbetare och familjemedlemmar om denne skulle gå bort i förtid eller drabbas av en bestående arbetsoförmåga. Det kan också innefatta individuella tjänstepensioner till anställda inom företaget. Att skydda företagets ekonomi i händelse av att särskilt viktiga medarbetare går bort eller blir sjuka kan vara fördelaktigt. Snabb tillgång till sjukvård kan vara en utmärkt försäkring om du eller en medarbetare skadar sig. Som familjeförsörjare kanske du vill förstärka efterlevandeskyddet för dina närmaste.

Men hur ska man då bestämma vilka försäkringar som behöver kompletteras?

Du kan ställa dig följande fråga: Hur ser ditt nuvarande försäkringsskydd ut? Motsvarar det behoven utifrån din familjesituation och ekonomiska ställning? Vilka risker är du mest angelägen att försäkra dig i mot? Vilket belopp behövs vid dödsfall?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.