Visste du att det finns en lagstiftning inom EU som slår fast att du som SME företag alltid har rätt att få betalt i tid. Detta infördes första gången redan 2011 och är tänkt att stärka små och medelstora företags chans att klara av att handla med större och offentliga bolag utan att riskera stora likviditetsproblem.

Likviditetsproblem är den sannolikt vanligaste orsaken till att SME företag hamnar på obestånd och det var inte helt ovanligt förr att de stora bolagen utnyttjade detta som ett påtryckningsmedel mot mindre underleverantörer. EU Kommissionen gick därför in och lagstiftade om detta efter många års problem speciellt under 80 och 90-talen.

Detta innebär således att det nu finns regler som gäller för hela EU (enskilda länder kan ställa ännu högre krav men inte lägre).

Huvudpunkterna innefattar;

  • Myndigheter måste betala för både varor och tjänster inom 30 dagar (eller i extrema fall inom 60 dagar, och då ska det vara mycket god anledning som är mycket uppenbar för alla att det är rimligt).
  • Större företag måste betala för både varor och tjänster inom 60 dagar om det inte är explicit uttalat i ett avtal om längre betaltid och det i sin tur inte kan räknas som uppenbart ojust (vilket är mycket svårt att hävda längre tider som större företag gentemot en mindre part).
  • Automatiskt har man rätt till €40 i avgift för hanteringen av påminnelse och krav.
  • Räntan är satt till 8% + Centralbankens referensränta.
  • Bättre villkor kan i enskilda medlemsländer införas men det får aldrig understiga dessa gemensamma minimumregler.

För att fördjupa sig i detta kan du läsa Direktivet på EU kommissionens hemsida. Detta infördes 2011 i EU och var tvunget att införas i lokal lagstiftning senast 2013.

Om du är småföretagare och har problem med att få dina större kunder att betala i tid kan det vara en bra påminnelse att hänvisa till EU kommissionens Direktiv. Har du avtal med offentlig verksamhet och betaltiden är längre än 30 dagar bör du omförhandla liksom om dina avtal med större företag är mer än 60 dagar oavsett vad du har i avtalet. Sannolikheten för att det räknas som ojust att ha mer än 60 dagar är påtaglig och det är inte din uppgift som småföretagare att agera bank åt dina kunder. Det är mycket tydligt från Eu kommissionen att detta är en snedfördelning som man vill komma åt och få rätsida på. Tyvärr är det inte så känt i Sverige att dessa regler faktiskt inte bara är kutym utan också är lagstadgat både nationellt (genom krav i Direktivet) och på EU nivå.

Länk till: Räkna ut vad du kan ta i ränta och om Direktivet stödjer ditt krav

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2019-08-27 08:26
Värdefullt att veta!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.