Startsida
av Christian Ekström
Christian Ekström
VD på Skattebetalarnas Förening
0 foruminlägg
2 artiklar

Förslaget om utflyttningsskatt går ut på att personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren ska beskattas på vinster på kapitaltillgångar över 100 000 kronor när de flyttar från Sverige. Förslaget kritiseras hårt av bland annat Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas Förening. "Genomförs förslaget är det en tydlig signal att inte investera i eller starta företag i Sverige."

 

Det omdebatterade förslaget till utflyttningsskatt som just nu är ute på remiss har med rätta kritiserats av flera instanser. Ledande socialdemokrater låtsas att det här är ett sätt att täppa till möjligheten till skatteplanering, men i själva verket är det ett sätt att, genom att bygga en ekonomisk Berlinmur runt Sverige, återinföra arvsskatten. En urusel skatt som gav små intäkter som hade enorma skadeverkningar, inte minst på arvsskiften i familjeföretag.

Mycket förenklat handlar förslaget om att personer som bott i Sverige under fem av de senaste tio åren och som har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina befintliga eller orealiserade kapitaltillgångar ska beskattas om de flyttar från Sverige. Förslaget sägs ge skatteintäkter, men eftersom Skatteverket, som tagit fram förslaget, inte utrett konsekvenserna, är detta oklart. Med stor sannolikhet kommer förslaget snarare att minska skatteintäkterna.

I framförallt familjeägda företag försvåras ägarskiften ifall någon arvinge bor utomlands. Risken för att man tvingas sälja företaget för att betala skatt på vinster som man inte har haft är uppenbar. Detta skulle ta oss tillbaka till det läge som rådde innan arvsskatten avskaffades 2005 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det kommer inte att gynna vare sig företagandet eller svensk ekonomi.

Läs även: Inte en spänn högre skatt innan slöseriet stoppas

Förutom dessa problem finns det ett annat, större men mer svårberäknat problem. Genomförs förslaget är det en tydlig signal att inte investera i eller starta företag i Sverige (i alla fall om du tror att du kan bli framgångsrik). För om du gör det är risken att du och dina barn kan bli tvungna att antingen stanna i Sverige mot sin vilja, eller se familjeföretaget skattas bort. Förslaget motar inte bara bort potentiella och befintliga entreprenörer utan även de som investerar i tillväxtföretag. Den forskare som ser en möjlighet till en innovation gör bäst i att fortsätta sin forskning vid ett utländskt universitet. Den som vill investera i ett litet företag med stor potential gör bäst i att flytta först.

 

Förslaget innebär därutöver att även vinster som upparbetats i andra länder kommer att beskattas med den nya skatten. Den enda förutsättningen är att det land där de ursprungliga vinsterna uppstod inte har en utflyttningsskatt. Något som de flesta länder saknar. För den som redan är framgångsrik företagare i exempelvis USA, som saknar exitskatt, blir en flytt till Sverige därmed inte en särskilt aptitlig idé. För de företag som försöker locka nya utländska delägare eller viktiga medarbetare blir jobbet svårare – om du är kvar i Sverige vill säga.

Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget behöver man inte vara beteendeekonom för att inse att många nuvarande och blivande entreprenörer eller investeringsvilliga – i och utanför landet – kommer att välja bort Sverige. Det är just den kategori personer - högproduktiva och kapitalstarka personer som skapar värden och arbetstillfällen – som vi som land behöver allra mest.

Förslaget till utflyttningsskatt är skadligt för svensk ekonomi och företagsamhet. Skulle regeringen gå fram med förslaget är det tydligt att man givit upp alla tankar på att attrahera och skapa ett gott klimat för entreprenörer, investerare och företag. Då har man bestämt sig för att bygga en ekonomisk Berlinmur mot resten av världen. En regering som hellre sätter bojor på de företagare vi har än inspirera nya att verka i landet är en regering som givit upp hoppet.

Christian Ekström
vd Skattebetalarnas Förening

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.