Kan en bilindustris positioner jämföras med ett politiskt partis? Ja, menar ekonomen Peter Tovman, som anser att vi dels har Toyota-partier, dels Saab-partier. Frågan är om någon gör en Saabare i höst, politisk konkurs, genom att inte komma in i riksdagen?

Är det långsökt att jämföra bilindustrin med politiska partier? Döm själv:

Toyota-konceptet kontra Saab-konceptet

Toyota producerar fordon i ett flertal modeller, var och en riktad till specifik målgrupp. Fordonen baseras på Toyotas filosofi att bygga bilar. Toyota lyssnar av marknaden, vad kunden efterfrågar. Intellektuell kapacitet och resurser finns att forma modellprogrammet i kombination med Toyotas filosofi att bygga bilar.

Saab å sin sida producerade fåtal modeller, och tycks inte i samma omfattning som Toyota lyssnat av marknaden och vad kunderna efterfrågade. Antingen var Saab för inåtvänt för att ta till sig marknadens behov och signaler, eller saknades kompetens att lyssna av marknaden.

Saab vs Toyota-konceptet

Toyota breddade vartefter sitt modellprogram och kunde därmed utöka kundbasen till olika målgrupper och lokala marknader, världen över. Därmed skapades förutsättningar att sälja nya bilar, både till befintlig kundstock och nya kunder.

Saab däremot hade genom sitt smala modellprogram begränsad kundstock. Den minskade dessutom allt mer genom att konkurrenterna, däribland Toyota, över åren utvecklade bättre kunderbjudanden. Kundtappet hos Saab blev större än kundtillströmningen. Till slut blev produktionsvolymerna för små för att hålla igång Saab-fabrikerna.

Toyota startades drygt tio år före Saab, idag är Toyota ett världsföretag, Saab i konkurs.

Toyota-partiet kontra Saab-partiet

Toyota-partiet är ett parti som utifrån sin ideologi driver en bred sakpolitik inom flertal politiska områden. Därigenom når man olika målgrupper, väljargrupper. På så sätt skapas förutsättningar för ett högt valresultat. Ju fler sakfrågor och politiska områden, desto större träffsäkerhet gentemot valmanskåren. Man bygger således sitt erbjudande till väljarna och sitt agerande utifrån Toyota-konceptet, man är ett Toyota-parti: Brett utbud, målgruppsanpassat.

Enligt min mening verkar de stora partierna enligt Toyota-konceptet. Genom bredd i sitt anslag skapas också gentemot sina väljare en helhetsbild av en bred samhällspolitik som omfattar hela samhället, inte bara några få politiska frågor. Gäller främst S och M, men i viss mån även C, SD och V.

Saab och Toyota-partier

Saab-partiet agerar tvärtom, ett fåtal politiska frågor kommuniceras med väljarna. Man begränsar därmed möjligheten att nå ett högt valresultat. Begränsningen i valresultatet finns redan från start inbyggd i begränsningen av antalet sakfrågor som man driver i debatten. Därmed har Saab-partiet från början skärmat av väsentliga delar av valmanskåren. Partiets profil blir alltför snäv. Här finner vi KD, L och MP.

Politiska frågor

Politisk konkurs?

Vad jag har berört här kan synas vara självklarheter. Men uppenbarligen inte, vi har tre Saab-partier i Sverige; KD, L, MP. Ovanstående undersökning, utförd Expressen och Demoskop under april, visar vilka frågor som de intervjuade anser viktigast just nu. Exempelvis fokuserar Liberalerna på skola och integration, vilket innebär enligt undersökningen att Liberalerna fokuserar på drygt 20 procent av väljarna. Liberalerna väljer då bort drygt 80 procent av de potentiella väljarna. Kanske Liberalerna hoppas på en Leijonborgeffekt som valet 2002? Jag förstår inte heller Kristdemokraternas hårda fokus på sjukvård, även om sakfrågan berör en betydande målgrupp.

Förvisso kan de politiska frågeställningarnas viktning förändras över tiden, men undersökningen och andra snarlika undersökningar, vilka också i stort visar på samma sakfrågor och ordning som väljarna prioriterar, är ändå en fingervisning om vilka frågeställningar som kommer att fokuseras på fram till valet.

Varför kör KD, L, MP Saab-konceptet? Det är naturligtvis inte helt lätt att positionera ett parti på nya sakområden, men inte omöjligt. Till skillnad från bilindustrin, där det krävs betydande belopp att utveckla nya bilmodeller, är det andra förmågor än finansiering som krävs inom politiken för att lyfta fram nya sakområden, profilområden. Dessutom kan det ske mycket snabbt. Vilka förmågor och teknik som behövs för att snabbt lyfta nya sakområden får jag återkomma till i annat sammanhang.

Får vi se något Saab-parti göra politisk konkurs i valet...att inte komma in i riksdagen…?

Peter Tovman
[email protected]

Denna text är skribentens personliga åsikter. Vill du skriva en replik kan du skicka in den här.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.