Beroende på antal anställda behöver man som arbetsgivare ta hänsyn till olika lagar, såsom arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen och har då även olika krav på sig om man t.ex. behöver ha en policy eller skriftlig dokumentation av det arbete man bedriver enligt de olika lagarna.

Som arbetsgivare är man van vid att man varje år granskas av oberoende revisorer gällande företagets ekonomi. Däremot finns det inga juridiska krav på att gå igenom, även om man har alla policys, rutiner och handböcker på plats som man enligt olika lagar behöver, dvs. policys som man inte enbart bör ha på plats på grund av lagkrav utan även för att kunna säkerställa att personalen mår bra.

Vi hjälper dig med dina personalfrågor

Vi på Lön & HR Bolaget erbjuder dig som företagare en HR-revision i din organisation för att se över dina nuvarande HR-processer och dokumentation. På så sätt hjälper vi dig att se till att ni följer de lagkrav som finns inom Sverige och EU. Att göra en HR-revision kan betyda att risken för juridiska påföljder minskar markant, samt att effektiva och säkra HR-processer finns på plats. Utifrån resultatet på revisionen kan vi sedan fortsatt stötta er inom det breda HR-området, samt i personalärenden, dokumentation och andra tjänster inom HR. Förutom att minska de juridiska påföljderna har det även en positiv inverkan på personalen om man som arbetsgivare regelbundet arbetar aktivt med att säkerställa en god arbetsmiljö.

Det finns flera positiva effekter av ett bra arbetsmiljöarbete, som exempelvis:

  • Minskad sjukfrånvaro: En god arbetsmiljö kan minska risken för olyckor och ohälsa, vilket i sin tur minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.
  • Employer Branding: Företag som sätter arbetsmiljön högt på agendan är mer attraktiva för kompetent personal och kan behålla sina talanger.
  • Företagskultur: En positiv arbetsmiljö och en säker arbetsplats bidrar till en positiv företagskultur, ökar moralen och minskar konflikter.
  • Långsiktig framgång: Att fokusera på arbetsmiljön bidrar till företagets långsiktiga framgång genom att minska kostnader, öka produktivitet och förbättra företagets rykte.

Behöver du hjälp med att genomföra en HR-revision eller har du några andra HR-relaterade frågor? För mer information klicka härMissa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.