Undersökningen visar att 49 procent av de anställda är frustrerade över tekniken och verktygen som deras organisation tillhandahåller och 64 procent tror att sättet de interagerar med tekniken direkt påverkar deras arbetsmoral.

Faktum är att 26 procent av de anställda överväger att sluta sina jobb eftersom de saknar lämplig teknik. 42 procent har spenderat sina egna pengar på bättre teknik för att kunna arbeta på ett mer produktivt sätt. 65 procent tror att de skulle vara mer produktiva om de hade bättre teknik till sitt förfogande.

Färre vill jobba på kontor

Endast 13 procent av kontorsarbetare föredrar att enbart arbeta på kontoret, men 56 procent av de i företagsledningen tycker fortfarande att anställda måste vara på kontoret för att vara produktiva, även om 74 procent av samma personer som sitter i ledningen rapporterar att de är mer produktiva sedan starten av pandemin. Något som visar en diskrepans mellan vad de har upplevt och vad de tror att anställda måste göra för att vara produktiva.

Ledningens främsta prioritet är medarbetarnas produktivitet, medan arbetsplatskultur och medarbetarnas tillfredsställelse hamnar längre ner på listan globalt. Dessutom medger 62 procent av personer som verkar i ledningsgrupper att ledarskap prioriterar lönsamhet framför anställdas erfarenhet. Eftersom medarbetarnas erfarenhet fortsätter att falla längst ner på ledningsgruppens prioriteringslista kommer IT att fortsätta att nedprioritera den, vilket visas genom att endast 21 procent av IT-ledarna anser att slutanvändarupplevelsen är den viktigaste prioriteringen när de väljer nya verktyg.

– Att säkerställa positiva digitala upplevelser för användarna är den nya hörnstenen i modern affärs-IT-ledning, konstaterar Steve Brasen, forskningschef Enterprise Management Associates, och fortsätter:

– Att förbättra medarbetarnas produktivitet hjälper till att locka och behålla viktiga talanger, gör verksamheten smidigare och mer konkurrenskraftig, minskar operativa kostnader och driver framgång och lönsamhet för företaget. Att förstå DEX-kraven är nyckeln till att anpassa relaterade tekniker och metoder som stödjer varje organisations unika miljö.

Tekniska utmaningar fortsatt hinder för hybridarbete

De största utmaningarna med hybridarbete är för många e-postmeddelanden eller chattmeddelanden (28 procent), bristande anslutning till kollegor (27 procent) och programvara som inte fungerar korrekt (23 procent). 

Men trots dessa utmaningar så meddelade alla att de var mer produktiva under hybridarbete, vilket understryker det faktum att det inte är så mycket är arbetsplatsen som påverkar produktiviteten, utan erfarenheten som människor har när de interagerar med teknik.

– Hur anställda interagerar med teknik och hur nöjda de är med den upplevelsen är direkt relaterad till framgången och värdet de levererar till organisationen. Den digitala medarbetarupplevelsen bör vara en prioritet på styrelsenivå, och IT-team bör vara redo att ta en strategisk ledarroll inom organisationen för att få det att hända,  säger Jeff Abbott, Ivantis VD.

Det växande utbudet av enheter och nätverk som hybridarbetare använder har avsevärt ökat inventeringen av tillgångar som IT-team behöver hantera, men 32 procent av IT-proffs använder fortfarande kalkylblad för att spåra dessa tillgångar och endast 47 procent håller helt med om att deras organisationer har full synlighet för varje enhet som försöker komma åt deras nätverk.

En av de största utmaningarna som IT-ledare står inför idag är behovet av att möjliggöra en sömlös slutanvändarupplevelse med bibehållen robust säkerhet. Utmaningen blir mer komplex när det finns press från toppen att kringgå säkerhetsåtgärder, då 49 procent av cheferna rapporterar att de har begärt att kringgå en eller flera säkerhetsåtgärder under det senaste året.

– Att upprätthålla en säker miljö och fokusera på den digitala medarbetarupplevelsen är två oskiljaktiga delar av all digital transformation. I kriget om talang är det viktigt för organisationer att sticka ut genom att tillhandahålla en exceptionell och säker digital upplevelse. Vi tror att organisationer som inte prioriterar hur anställda upplever teknik är en bidragande orsak till att så många slutar sina anställningar, förklarar Jeff Abbott.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.