Idag pratar alla om hållbarhet och bygger sin verksamhet kring hållbarhetstänk och använder det som ett värdeord för att få och nå fler kunder. För att skapa en hållbar värld, ett hållbart liv, hållbara företag och hållbara människor så behöver vi nog börja tänka lite mer helhet. Ett hållbart företag består av hållbara människor.

Om vi inte jobbar med miljö och arbetsmiljö på riktigt, eller skapar en sann cirkulär ekonomi kommer vi inte heller kunna skapa en hållbar värld. Blomstrande välmående företag, både ekonomiskt och på individnivå bidrar i förlängningen också till ett hållbart samhälle och i förlängningen en hållbar värld.

Om inte de människor som ska jobba och sköta företagets arbetsuppgifter mår bra kommer de inte heller att göra ett bra jobb eller prestera på topp. Att skapa en bra social arbetsmiljö ger i det långa loppet större vinst än man kanske kan ana och syns utåt mer än man tror.

Den enskilda människan måste också, för att kunna leva ett hållbart liv, fundera för sig själv, vad är det bästa för mig och min familj, för mitt liv? Vill jag göra karriär? Jobba 100% eller mindre och prestera efter bästa förmåga varje dag, eller ”bara vara anställd”? Vad är det som krävs för att få balans i resten av min vardag? Är just denna arbetsplats stället där jag vill/bör vara? Hur kan jag skapa bästa förutsättningar för mig själv att lyckas i min vardag/i mitt jobb?

Hållbarhet genom hela organisationen ger högre lönsamhet

Många arbetsgivare väljer idag att ge personalen de finaste av förmåner för att ha dragit sitt strå till stacken vad gäller bra social arbetsmiljö, men det är inte någon hållbar åtgärd utan ger högst tillfällig nöjdhet hos medarbetarna. Visst blir folk glada av att arbetsgivaren erbjuder förmåner av olika form och värde, men det är en kortvarig glädje som också ofta snabbt går över i girighet och begreppet ”mycket vill ha mer”… och i ärlighetens namn vilka nyttjar alla dyra gymkortsförmåner på finaste gymmet? Jo, de som redan tränar mycket. Men hur vinner man då gemeneman och soffpotatisen? Det är olika på olika företag, vilken typ av människor som arbetar där, vilken typ av verksamhet man har. Kanske ”walk and talk” promenader är den mest effektiva friskvården på ditt företag, kombinerat med rabatterade gymkort eller rabatt på promenadskor. Man bör nog tänka lite mer flexibelt och inte bara se till vad de flesta andra får eller ger, det kanske inte är det bästa eller ens det som passar just din arbetsplats.

De som trivs bäst på jobbet och mår bäst i sin arbetsroll och därmed presterar bäst, är de personer som har en god fysisk- och socialarbetsmiljö. De känner störst tillhörighet, har ett bra arbetsklimat. Ett arbetsklimat där man törs säga vad man tycker utan att vara rädd för att bli av med jobbet eller utfrysta på arbetsplatsen. De känner större ansvar, inte alltid bara i sitt arbete utan ansvar för sin egen roll och del i arbetsgruppen och företaget.

De mest hållbara företagen, är de där alla är delaktiga för att få hjulet att rulla, om du så bara gör en liten del i processen så är du ändå nödvändig och högts relevant för att allt ska flyta på smidigt.

Hög kvalitet kommer inte bara genom utveckling av varor och tjänster

De företag som fokuserar på den sociala arbetsmiljön och ser både den enskilda medarbetaren samt arbetsgruppen i helhet som oerhört viktiga och värdefulla brickor i spelet kommer också ha mycket lättare för att nå sina mål och skapa en blomstrande verksamhet, både ekonomiskt och socialt. De får engagerade och lojala medarbetare som får hjulet att rulla mycket smidigare. Högsta kvalitet i företaget kräver systematisk utveckling och förbättring internt, av såväl arbetsgrupp, varor och tjänster.

Allt handlar om fokus och intresse, du blir bra på det du brinner för och är intresserad av. Du vill lära dig mer av det du är nyfiken på. Du gör bäst jobb om du jobbar i en miljö där du trivs, med uppgifter som känns meningsfulla och när du mår bra. Dessutom mår ju arbetsplatsen som bäst och därmed presterar som bäst om alla medarbetare känner att de har meningsfulla stimulerande arbetsuppgifter, bra kollegor och ett trivsamt arbetsklimat. Mår arbetsplatsen och de anställda bra, då går affärerna bättre. Allt hänger ihop och skapar tillsammans den riktiga hållbarhet som vi alla borde sträva efter att nå.

Tänk stort även i det lilla!

Hållbart miljöarbete behöver inte alltid bara innebära stora bränslefrågor eller miljöpåverkan i det stora, det handlar lika mycket om ovan nämnda eller sopsortering i fikarummet till att återanvända och skapa ett cirkulärt miljötänk i företaget som i slutändan också blir ett sant miljötänk och kommer påverka den cirkulära ekonomin i stort både i det egna företaget, men också på ett större perspektiv om alla eller i alla fall väldigt många fler människor och företag började tänka lite mer ärligt och sant. Cirkulärt miljötänk, cirkulär ekonomi tillsammans med cirkulär och stärkt socialarbetsmiljö skapar tillsammans hållbarhet på riktigt!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.