Hållbarhet är så mycket mer än minimal miljö- och klimatpåverkan. 20 % av alla människor i Sverige har en funktionsvariation. Det är mer än 2 miljoner människor plus anhöriga som uppskattar om du tänker på dem när du utvecklar och säljer dina produkter och tjänster. Det är alltså lönsamt ur flera aspekter att tänka på denna målgrupp.

I sin rapport om företagarnas hållbarhetsarbete beskriver Företagarna en organisation som företräder över 60 000 små och medelstora företag (SMF) en positiv utveckling: Mellan 2015 och 2019 har medvetenheten och aktiva insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan ökat markant i många områden. Det är positiva nyheter och jag hoppas att utvecklingen håller i sig samt att det kommer att bli lättare för att främja sina hållbarhetsinsatser tack vare åtgärderna som rapporten avslutas med. 

Jag hoppas dock också att synen på hållbarhetsarbete breddas i framtiden. Hållbarhet är inte detsamma som minimal miljö- och klimatpåverkan. Det är bara en del av hållbarhet. Hållbarhet är mycket mer. 

Även om ”ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och ekonomisk hållbarhet)” fungerar det inte att bara fokusera på det, för de hänger trots allt ihop. Medan dock många SMF har insett att alla har möjlighet och ansvar att arbeta med ekologisk hållbarhet, verkar social hållbarhet vara en aspekt som man lämnar åt stora företag och sociala företag vars huvudfokus ligger på social hållbarhet. 

Det innebär att många företag inte tar sitt fulla ansvar för social hållbarhet. Visst, i Sverige finns det lagar som stärker en grundläggande trygghet för både arbetstagare och konsumenter. Men utöver att följa lagarna görs det inte tillräckligt mycket. Social hållbarhet berör alla människors samtliga livsvillkor vilket innebär mycket mer: Det handlar också om hälsa, utbildning, rättvisa och möjlighet att utöva makt och om att få möjlighet att förbättra sina livsvillkor.

Missa inte: 3 tips hur du tar tillvara på ADHD-personers superkrafter

På ett eller annat sätt påverkar alla företag ett eller flera av dessa områden i sina kunders och anställdas liv. Eftersom kunder och anställda kan ha olika funktionsvariationer är social hållbarhet därför också en fråga om funktionsrättigheter. Alla människor, oavsett funktionsförmågan ska få möjligheten att påverka sina livsvillkor och precis som ekologisk hållbarhet är det allas, inklusive företagarnas ansvar. Som företagare har man minst två roller i samhället som leder till olika perspektiv ur vilka man ska ta hänsyn till funktionsrättigheter: Dels ur kundperspektiv, dels ur personalperspektiv.

Kundperspektivet innebär att man tar hänsyn till att ens (potentiella) kunder kan ha olika funktionsvariationer. Därför behöver företagare ställa sig frågor som: 

  • Kan kunder med olika funktionsvariationer få information om mina produkter och tjänster?
  • Kommer de in i mina butiker?
  • Kan de köpa mina produkter och tjänster?
  • Kan de använda min hemsida, online-handel och bokningssystem?
  • Kan de använda mina produkter och tjänster?
  • Hur bemöter mina säljare kunder med funktionsvariationer?
  • Går det att få kontakt med min serviceavdelning på olika sätt?

Relaterad läsning: Utestänger du kunder bara för att de inte kan se? Tips för att öka tillgängligheten

Personalperspektivet innebär

  • att man stödjer personal som får en funktionsvariation,
  • att man anställer personal med funktionsvariationer och
  • att man se till att arbetsplatsen är fri från funkofobi så att personer med funktionsvariationer, anhöriga och närstående känner sig trygga. 

Ja, det är många aspekter som man ska tänka på. Men det är lönsamt. 20 % av alla människor i Sverige har en funktionsvariation. Det är ungefär lika många som bor i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län tillsammans. Det är mer än 2 miljoner människor plus anhöriga, närstående och allierade som uppskattar om du tänker på dem när du utvecklar, lanserar, marknadsför och säljer dina produkter och tjänster. Och, som en färsk Novus-undervisning har visat, har svenskar en stark tilltro till företag som samhällsförändrare. Så de kommer att lägga märke till dina inkluderande initiativ. Dessutom har mångfald på arbetsplatsen bevisligen positiva effekter på arbetssituationen och prestationen; det gäller även mångfald i sättet hur våra kroppar, hjärnor och sinnen fungerar. Som en amerikansk studie har visat har företag som aktivt arbetar med att inkludera människor med funktionsvariationer bättre avkastning, vinstmarginaler och nettoinkomster än jämförbara företag. 

Det är fantastiskt att arbetet med ekologisk hållbarhet gör så stora framgångar. Med tanke på de positiva effekterna på samhället i stort såväl som på företagens personalrelationer, kundrelationer och ekonomi är jag är övertygad om att även arbetet med social hållbarhet kommer att växa sig allt starkare.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.