Att vara chef eller företagare handlar inte bara om att leda andra utan också om att leda dig själv. Att titta på sig själv och sin roll genom reflektivt skrivande kan vara hjälpsamt både för dig själv och din organisation.

Att skaffa en reflektionsbok just för ditt arbete kan vara en bra idé för den som vill ta ansvar för sin hälsa och utveckling. En övning skulle exempelvis kunna vara hur du anser att en bra chef/ledare är, vad har den för egenskaper? Skriv ner det i din bok. Fråga dig sedan hur du vill vara i din roll. Vad har du för egenskaper?

Vid det reflekterande skrivandet är det inte bara viktigt att få ner sina känslor och tankar på papper utan också att se över vad man har skrivit. Vad säger din text dig?

Som exempel kanske du i ovanstående övning ser att du själv inte besitter de egenskaperna du tycker man ska ha i en ledarroll. Du har redan där hjälpt dig själv att få klarhet över din situation, ingen mår bra av att eftersträva något som är omöjligt! Då är nästa fråga hur du kan kompromissa med dig själv. Hur vill du vara för att känna sig nöjd och stolt över ditt arbete?

Skrivandet hjälper oss att se saker tydligt och klart. Vi har så mycket tankar inom oss att de ofta blandar ihop sig till en geggig smet. För att sortera och prioritera allt vi har inom oss behöver vi ofta säga saker högt eller skriva ner dem. De viktiga är att de inte stannar kvar inom oss.

Eftersom de flesta i dagens samhälle anser sig lida av tidsbrist eller inte ha någon att prata med finns pennan alltid nära till hands. Att göra klart för dig själv hur du vill vara och vad du vill uppnå i din arbetsroll gör att du lättare tar dig mot dina mål.

Reflektionsboken gör det också möjligt för dig att följa dig själv på din egen resa. Att se din egen utveckling från start till mål. De frågor du ställde dig själv för ett år sedan kanske känns som en självklarhet idag.

Det viktiga vad gäller reflektivt skrivande är att skriva med hjärtat i stället för hjärnan. Låt tankar och känslor flöda, strunta i stavning och grammatik. Din skrivstund kan vara allt från 2-15 minuter. Det finns inget rätt eller fel utan skriv tills du själv känner dig nöjd.

Tips på hur du kan använda din reflektionsbok:

  • Avsluta dagen med att kort reflektera över hur den har varit.
  • Påbörja dagen med några korta meningar hur du önskar att din dag blir.
  • Skriv ner det du under dagen har ansett vara svårt eller utmanande.
  • Alla frågor du ställer dig själv, skriv ner dem i din bok- och besvara dem.
  • Skriv ner saker du är tacksam över eller som du tycker har gått bra.
  • När du fastnar eller tröttnar på en arbetsuppgift, öppna din reflektionsbok och skriv ner exakt hur du tänker eller känner.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.