Det faktiska antalet konkurser brukar vara lågt under augusti jämfört med andra månader. Trots det visar augusti månads siffror på en fortsatt negativa utvecklingen sett över en längre tidshorisont.

– I augusti gick 482 företag i konkurs jämfört med 363 under 2022. Det är en ökning med 33 procent, konstaterar Karl Stjerna, VD på kreditupplysningsföretaget Syna. En enskild månad säger inte så mycket, men nu är det 13:e månaden i rad som antalet konkurser ökar jämfört med föregående år.

– Det visar tydligt att många företag har och har haft det besvärligt under lång tid och fortsatt kommer att vara ekonomiskt pressade. I exempelvis viktiga Stockholms län ökade konkurserna i augusti med 44 procent, vilket är en anmärkningsvärt hög siffra.

Parallellt med att konkursvågen fortsätter rulla fram över Sverige kommer allt fler indikationer på att hösten kan förväntas bli besvärlig inom många av näringslivets sektorer.

– Vissa branscher är redan hårt ansatta, exempelvis byggsektorn och restaurangbranschen, som en följd av det kärva ekonomiska läget i allmänhet och för många hushåll i synnerhet, fortsätter Karl Stjerna. När företagen nu förbereder sig för en begynnande lågkonjunktur, som allt fler talar om är på väg, pekar mycket på att även andra branscher går tuffare tider till mötes samtidigt som antalet uppsägningar inom näringslivet riskerar att öka.

– För företag som säljer olika konsulttjänster, allt från arkitekter och reklambyråer till teknik-, ekonomi- och managementkonsulter, kan det bli besvärligt när uppdragen minskar eller i värsta fall upphör helt och hållet i företagens jakt på kostnadsminskningar. Även bemanningsföretag kan få det besvärligt när deras kunder drar ner på personal som hyrs in.

Situationen blir än mer bekymmersam, menar Karl Stjerna, om man tittar på hur många nya företag som startades i augusti. Nyföretagandet brukar vara en god indikation på det allmänna konjunkturläget och människors framtidstro.

I augusti har antalet nya aktiebolag minskat med 22 procent jämfört med augusti 2022 då 3 253 nya aktiebolag startades jämfört med 4 188 i augusti ett år tidigare.

– Augusti följer den tidigare utvecklingen under året. Sedan årsskiftet har även antalet nystartade företag minskat samtliga månader jämfört med ett år tidigare. Hittills i år har nyregistreringen av nya aktiebolag minskat med 21 procent, säger Karl Stjerna.

– Vad det beror på är svårt att säga, men det handlar inte om någon enskild faktor utan snarare om många olika saker som samverkar. Oro för en kommande lågkonjunktur spelar säkert in liksom allmän oro i vår omvärld. I turbulenta tider med många mörka moln på himlen minskar helt klart människors riskbenägenhet. En annan bidragande orsak är det höga ränteläget och att det blivit allt svårare att hitta villigt riskkapital, sammanfattar Karl Stjerna.

Se även: Att gå igenom en konkurs är en grym process - politikerna behöver agera


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.