Enskild firma eller aktiebolag?

Tänk efter noga vid valet av företagsform. Det rådet ger Öhrlings PricewaterhouseCoopers skatterådgivare Jan Schütz och Henrik Sand.

Valet om en verksamhet ska drivas som enskild firma, aktiebolag eller i någon annan företagsform, har betydelse för företagarens rättigheter och skyldigheter, ansvaret för företagets skulder samt för hur resultatet beskattas.

Enskild firma?

Den som har en affärside väljer ofta att pröva vingarna som småföretagare i en enskild firma, eftersom detta är en enkel företagsform som inte kräver något lagstadgat startkapital.

I en enskild firma finns det inte någon klar gräns mellan företagets ekonomi och privatekonomin. Företagaren ansvarar alltså med alla sina privata tillgångar för rörelsens skulder och riskerar till och med personlig konkurs om verksamheten skulle gå med förlust. En riskfylld verksamhet bör därför inte drivas som enskild firma, utan som aktiebolag.

Överskottet från en enskild firma beskattas som inkomst av näringsverksamhet, vilket innebär en progressiv beskattning på upp till cirka 57 procent. Med tillägg för sociala avgifter kan skattebelastningen uppgå till nära 70 procent innan företagaren får ut vinstmedlen i handen för privat konsumtion.

Aktiebolag?

Till skillnad från enskilda firmor är aktiebolag skattesubjekt. Detta innebär att den skattepliktiga vinsten beskattas i bolaget med en skattesats som i dag (2008) uppgår till 28 procent. Utdelning som lämnas till fysiska personer är föremål för dubbelbeskattning och beskattas med andra ord också hos mottagaren. För en aktiv ägare innebär detta en ytterligare skatt på mellan 20 och 57 procent. Enligt en schablonregel kan två inkomstbasbelopp (vilket i dag motsvarar 91 800 kronor) årligen delas ut till endast 20 procent skatt. Om bolaget har anställda kan detta lågbeskattade belopp vara avsevärt större. Sammantaget innebär detta att skattebelastningen ofta är lägre för en ägare till ett aktiebolag än för den som har en enskild firma.

En enskild firma kan när som helst ombildas till aktiebolag. Det är ett vanligt missförstånd att det måste finnas 100 000 kronor kontant till aktiekapitalet för att kunna ombilda. Det är dock möjligt att skjuta till också andra tillgångar, exempelvis fastigheter, inventarier och lager, för att täcka aktiekapitalet. Genom att lämna tillskott i samband med ombildningen kan ägaren till den enskilda firman dessutom undvika att behöva skatta fram sina expansions- och periodiseringsfonder.

Skäl att ombilda från enskild firma till aktiebolag

Det är viktigt att välja företagsform med omsorg och att inte stirra sig blind på de eventuella skattemässiga fördelarna med aktiebolag. Tecken på att det kan vara lämpligt att ombilda en enskild firma till aktiebolag är om:

  • Verksamheten befinner sig i ett expansivt skede.
  • Företagaren vill ha större möjligheter att påverka sin privata skattesituation.
  • Företagaren betalar statlig inkomstskatt på inkomsterna från den enskilda firman.
  • Firman har anställda, eftersom en hög lönesumma i ett aktiebolag ger ägaren möjlighet att, efter betald bolagsskatt, ta ut mycket stora belopp till endast 20 procent skatt.
  • Företagaren har gjort stora avsättningar till periodiserings- och expansionsfond i sin deklaration, eftersom en upplösning av fonderna kan medföra en stor skattebelastning för den som har en enskild firma.

Boken Byte från enskild firma till aktiebolag beskriver utförligt hur du byter företagsform från enskild firma till aktiebolag.

Guide - Hur du byter företagsform från enskild firma till aktiebolag

2 kommentarer
GILLIAN KLING
2010-11-15 13:50
Jag saknar också info om HUR man omvandlar enskilkd till aktiebolag..
Tar man inte ut lön utan bara dra utgifter på firman är enskild en bra form men inte om du ska livnära dig på det!
Man måste tänka på pensionssparande mm dessutom.
0
Anders Borg
2009-12-12 17:27
Artikeln sa inget om _hur_ man omvandlar en enskild firma till ett aktiebolag. Kan man få detta gjort i ett svep eller måste man först avregistrera den enskilda firman? osv.

Ett argument som saknas för aktiebolag är att etablera ett holdingbolag för ens ägande i andra bolag.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.