För den som gör vinster i sin verksamhet är slutsatsen klar: Aktiebolag är bäst. Företagare med enskild firma eller handelsbolag bör därför överväga att ombilda verksamheten till aktiebolag.

Under de senaste åren har möjligheterna att ta ut lågbeskattad aktieutdelning från aktiebolag kraftigt förbättrats. Den möjligheten finns inte för den som driver enskild firma. Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma. Dessutom är det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag begränsat.

Det finns flera skillnader mellan aktiebolag och enskild firma. Den största ligger i möjligheten att årligen kunna ta emot minst 2,5 basbelopp, (knappt 127 000 kronor under 2010) i aktieutdelning där ägaren beskattas med endast 20 procent. Motsvarande möjlighet finns inte i firmor och handelsbolag. För företagare som i sin enskilda firma har ett överskott över brytpunkten för statlig inkomstskatt vid cirka 380 000 kronor, innebär det en sänkt marginalskatt från omkring 60-65 till 40 procent (även inklusive bolagsskatt som tagits ut på den utdelade vinsten). Även om skatten på överskott i firmor och handelsbolag kan skjutas upp genom avsättning till periodiseringsfonder och expansionsmedel, så ska vinsten någon dag tas fram till beskattning. Dessa reserveringsmöjligheter innebär därför vanligen endast en snöbollseffekt i form av hög skatt som rullas framåt. I företag med anställda blir utdelningsmöjligheterna ännu bättre i aktiebolag.

De verksamheter som lämpar sig för att behålla som enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är näringsfastigheter i vilka investeringarna är omfattande samt jord- och skogsbruksfastigheter med relativt låg löpande avkastning. Inför en försäljning av till exempel en hyresfastighet eller om denna börjar ge hög löpande avkastning kan det dock vara intressant att föra över ägandet till ett aktiebolag. Även i starten kan en enskild firma eller handelsbolag motiveras.

Ombildning till aktiebolag kan i princip ske när som helst under året. Lämpligt kan vara att göra det vid årsskiftet. Man bör dock bilda aktiebolaget före årsskiftet. Det viktigaste är att det egna kapitalet är positivt i verksamheten. För att förhindra att det egna kapitalet blir negativt i samband med överflyttande av periodiseringsfonder måste ägaren göra ett tillskott med motsvarande belopp. Om även avsättningar till expansionsmedel har gjorts så ska därtill det egna kapitalet täcka 73 procent av expansionsmedelsfonden. För den som har ”konsumerat skattekrediter” kan det alltså vara svårt att ombilda om inte motsvarande tillskott görs. Finns kapitalet privat är det dock ofta värt att göra tillskottet och komma in i aktiebolagsformen, detta då beskattningen vid återföringen av fonderna bli lägre i aktiebolaget än om denna återföring sker i den enskilda firman. Med det sänkta minikravet på aktiekapital till 50 000 kronor underlättas ombildningen.

Missa inte: 8 anledningar varför du ska skriva ett aktieägaravtal - plus mall

För några år sedan hjälpte vi en av våra kunder att ombilda sin nystartade enskilda firma till aktiebolag och kunden har uppskattningsvis redan sänkt sin skatt med omkring två miljoner kronor. En annan person som drev ett mycket framgångsrikt handelsbolag inom familjen sänkte sin skatt med motsvarande belopp redan under ombildningsåret.

”Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin.”

Om ombildningen är enkel i teorin, så är processen att ombilda i praktiken komplex. Revisorn eller redovisningskonsulten bör ta råd av en skattekonsult. En förutsättning är ordning och reda i bokföringen så att den ekonomiska ställningen kan överblickas. Typfallet är en enmanskonsult eller ett handelsbolag som snabbt fått luft under vingarna och kommer att redovisa ett stort överskott. I stället för att skatta bort detta som inkomst av näringsverksamhet kan vinsten genom ombildning föras över till ett aktiebolag och skattas där. Avsatta periodiseringsfonder fortsätter att leva sitt liv i aktiebolaget och medel som satts av till expansionsmedelsfond blir fritt beskattat eget kapital i aktiebolaget. Pengar till aktiekapitalet kan tas ur det kapital som finns i denskilda firman. Det gäller sedan att bestämma dag från vilken all fakturering och alla avtal med mera ska göras i aktiebolagets namn. Då tas också lön från aktiebolaget och aktiebolagets ekonomi måste hållas helt skiljd från den privata ekonomin. Mer om dessa praktiska detaljer vet revisorn och redovisningskonsulten.

Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin genom att aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar. Dessutom är kunskapen om aktiebolag ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter.

Därför ska du ombilda din enskilda firma till AB

  • Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma.
  • Det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag är begränsat.
  • Det är lättare att ha överblick över den personliga ekonomin då aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar.
  • Kunskapen om aktiebolag är ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter.

Läs mer: Artiklar och tips om att starta och driva Aktiebolag

1 kommentarer
Robert
2013-06-30 15:05
Jag har kört enskild firma i 10 år och kan inte se några skattemässiga fördelar med aktiebolag, snarare tvärtom. Periodiseringsfonder beskattas inte i enskild firma, men beskattas i aktiebolag. I en enskild firma kan 'ägaren' låna pengar av sitt företag, inte i aktiebolag. Aktiebolag har ca 127.000 i aktieutdelning (se artikel ovan), men enskilda firmor har positivt räntebidrag, som kan bli betydande om man samlat på sig ett stort eget kapital.

Jag har ännu inte funnit någon som kunnat visa mig ett räkneexempel där man tagit med faktorer (som de jag nämt ovan) och visat att aktiebolag är mest fördelaktigt.

Övertyga mig gärna!

Jag har ca 1.3miljoner i omsättning och ett eget kapital på 1.6miljoner och mycket låga kostnader.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.