Avtalsrätt

Avtalsrättens fokusområde är lagregler och andra principer för hur avtal kommer till stånd, grunderna för avtals ogiltighet och tolkning av avtal. Den absoluta grundstenen är avtalslagen, men det finns rättsprinciper som är allmänt vedertagna inom avtalsrätten och internationella principer såsom PECL – Principles of European Contract Law, som är en inspirationskälla i svensk doktrin.

Skriver man ett avtal finns en del områden som bör regleras, inspiration om detta finns för vissa avtalstyper inom speciell kontraktsrätt eller kommersiell avtalsrätt. Inom en del områden har i samhället dock redan skapats vissa vägledande riktlinjer, branschavtal, som är fria att använda, s.k. standardavtal. Numera finns det emellertid en del företag som skapar billiga avtal. Ambitionen på företagande.se är dock att tillhandahålla dessa fritt. Vår databas av avtal växer därför kontinuerligt.

På denna sida samlar vi de artiklar vi har skrivit inom avtalsrätt och skapar vi ett nytt avtal, publicerar vi det här. Har du en fråga gällande ett specifikt avtalsrättsligt problem är du välkommen ställa din fråga i forumet där vi med viss tidsbegränsning har möjlighet att svara på avtalsrättsliga problem.

Glöm inte bort leverantörsavtalen

Glöm inte bort leverantörsavtalen

Viljan att sälja kan få vilket företag som helst att förvandlas till en ja-sägare som lovar allt och lite till. Självklart ska... Läs mer
Johanna Nielsen | 1 minuter

Trots ägarmajoritet kan minoritetsägande finansiär få inflytande över beslut

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Du nämnde i ditt... Läs mer
Redaktion | 2 minuter
Hur skriver jag ett bra avtal?

Hur skriver jag ett bra avtal?

En vanlig fråga jag får från företagare. Hur ett avtal bör skrivas beror givetvis på vilken typ av avtal det gäller. Det finns... Läs mer
Johanna Nielsen | 1 minuter
Så skriver du konsultavtal

Så skriver du konsultavtal

Att kalla något för ett konsultavtal betyder inte att det är ett. Se upp så att du inte råkar anställa din konsult- det kan få... Läs mer
Johanna Nielsen | 2 minuter
Avtal för leasing, leasingobjekt

Viktiga villkor i leasingavtal

Leasing är ett av de absolut vanligaste sätten för företagare att finansiera inventarier som exempelvis sin företagsbil, dyra... Läs mer
Johanna Nielsen | 3 minuter
Vad standardavtal är och hur du kan dra nytta av det i företaget

Vad standardavtal är och hur du kan dra nytta av det i företaget

En av de främsta anledningarna till att företagare inte upprättar fullständiga avtal med sina kunder och leverantörer är att det... Läs mer
Johanna Nielsen | 4 minuter
Ett väl genomarbetat återförsäljaravtal sätter ramarna för ett bra samarbete.

Vad bör ett återförsäljaravtal innehålla?

Det finns flera alternativ att välja mellan när du som företagare vill få ut dina produkter på marknaden. Du kan givetvis välja... Läs mer
Johanna Nielsen | 6 minuter
Fallgropar att undvika när du skriver hyresavtal

Fallgropar att undvika när du skriver hyresavtal

Ni har hittat den perfekta lokalen för er verksamhet och det är dags att skriva hyresavtal. Även om ni är glada och ivriga att... Läs mer
Johanna Nielsen | 5 minuter
Man med slips och armbandsur signerar ett avtal.

Avtalsrättens grundläggande principer

För de allra flesta betyder ordet avtal ett dokument med krångliga formuleringar och finstilta villkor. Något byråkratiskt som man... Läs mer
Johanna Nielsen | 4 minuter
Borgensåtagande hyresavtal gratis mall, borgensförbindelse

Borgensåtagande hyresavtal gratis mall, borgensförbindelse

Behöver ni ett borgensavtal vid hyra av lägenhet, hyresrätt, bostadsrätt eller hus? Då kan du ladda ner och använda... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Ett borgensavtal skrivs under i samband med ett byggprojekt och företagsinvestering.

Borgensavtal, borgensförbindelse

Det finns två typer av borgen, enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen kan borgenären kräva beloppet av gäldenären först... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Mall teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Mall teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Ska du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare?Med... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Försvara sig själv i rätten - Mall för upprättande av stämningsansökan i tvistemål

Det finns olika typer av stämningsansökningar. En vanlig typ är fullgörelsetalan, dvs. att någon ska göra något som att betala... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Bolagsordning gratis mall

Bolagsordning gratis mall

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen anger ramarna för bolagets verksamhet. Tillsammans... Läs mer
John Knutsson | 4 minuter

Höghöjdshotell bygger på bra avtal

När man pratar om immateriella tillgångar är det lätt att tankarna glider in på de specifika rättsskydden: Varumärkesskydd,... Läs mer