Avtalsrätt

Avtalsrättens fokusområde är lagregler och andra principer för hur avtal kommer till stånd, grunderna för avtals ogiltighet och tolkning av avtal. Den absoluta grundstenen är avtalslagen, men det finns rättsprinciper som är allmänt vedertagna inom avtalsrätten och internationella principer såsom PECL – Principles of European Contract Law, som är en inspirationskälla i svensk doktrin.

Skriver man ett avtal finns en del områden som bör regleras, inspiration om detta finns för vissa avtalstyper inom speciell kontraktsrätt eller kommersiell avtalsrätt. Inom en del områden har i samhället dock redan skapats vissa vägledande riktlinjer, branschavtal, som är fria att använda, s.k. standardavtal. Numera finns det emellertid en del företag som skapar billiga avtal. Ambitionen på företagande.se är dock att tillhandahålla dessa fritt. Vår databas av avtal växer därför kontinuerligt.

På denna sida samlar vi de artiklar vi har skrivit inom avtalsrätt och skapar vi ett nytt avtal, publicerar vi det här. Har du en fråga gällande ett specifikt avtalsrättsligt problem är du välkommen ställa din fråga i forumet där vi med viss tidsbegränsning har möjlighet att svara på avtalsrättsliga problem.

Tänk igenom din agenda och skriv rätt avtal

Att skriva ett avtal om hur du och dina partners ska driva ett företag tillsammans är som att försöka sia om framtiden via en... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Tips på vad företag bör tänka på när de skriver avtal

Vad bör företaget tänka på i avtal med kunder och leverantörer? Hur minskar man risken för att avtal eller avtalsklausuler kan... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Tolkning av avtal

Om parterna inte är överens om vad ett avtal innebär gäller det att hitta metoder för att fastställa avtalsinnehållet.... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter
Varför aktieägaravtal?

Varför aktieägaravtal?

I aktiebolag med ett begränsat antal aktieägare är det lämpligt att skriva ett aktieägaravtal, eller konsortialavtal som det... Läs mer
Magnus Brorsson | 1 minuter
Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Leveranskontroller Liksom många andra standardavtal ger NL 01 i p. 5–8 köparen en möjlighet att företa leveranskontroller, med... Läs mer
Jon Kihlman | 7 minuter

Fel i standardavtal

Att standardavtal – liksom avtal i allmänhet – avviker från den dispositiva bakomliggande regleringen är en självklarhet. De... Läs mer
Jon Kihlman | 3 minuter