Privatpersoner - Inkomstdeklaration 1 & enskilda näringsidkare, privatpersoner som är delägare i handelsbolag.

Dags att deklarera. Här får du en snabb genomgång av datum och blanketter.

Om du har sålt värdepapper, bostad driver enskild firma eller är delägare i handelsbolag måste du även skicka in en bilaga tillsammans med deklarationen.

Vanliga bilagor:

  • K4 - Försäljning Värdepapper m.m. Vid över 300 transaktioner/år krävs digital inlämning.
  • K6 – försäljning – bostadsrätt
  • K10 -kvalificerande andelar”. Ägare till aktier i fåmansbolag.
  • N7 - Övertagande Fonder och fördelningsbelopp
  • NE - Inkomst av näringsverksamhet
  • NEA - Inkomst av näringsverksamhet
  • N3A – Andel i handelsbolag – Fysisk person och dödsbo

Blanketterna/Bilagorna lämnas smidigast in i digitalt format (.sru), vilket påskyndar hanteringen samt ökar chansen till tidigare skatteåterbäring. Ladda upp filerna genom e-tjänsten ”Filöverföring” på Skatteverkets hemsida.

OBS! 4 maj: sista dagen att ladda upp inkomstdeklaration 1, för enskild firma och delägare i handelsbolag. Bilagorna lämnas in tillsammans med deklarationen. Deklaration via (snigel-)post bör vara inlämnad i närmsta postlåda innan posttömning, senast 1 maj.

Vad händer om man inte skickar in deklarationen i tid?

Är inte deklarationen inne hos Skatteverket senast sista dagen är risken stor för förseningsavgift:

  • Skattedeklarationer - 625 kronor
  • Periodiska sammanställningen & särskilda uppgifter - 1 250 kronor

OBS! Ytterligare en förseningsavgift tas ut efter 3 månader och en tredje efter 2 månader.

Hinner du inte deklarera innan 4 maj?

Man kan få mer tid att lämna in inkomstdeklaration 1, exempelvis genom att söka anstånd fram till 1 juni. Logga in på Skatteverkets hemsida, ”mina sidor” under ”Skatter och deklarationer”. Är ni själva sjuka kan en anhörig söka anstånd i ert ställe genom att ringa till Skatteverket på telefon 0771 567 567.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.