Vi lägger ner mycket arbete på att ta reda på varför saker går fel och ibland behöver vi veta varför det blev som det blev. Däremot finns det inget värde i sig att alltid per automatik analysera vad som gick snett. Istället för att leta problem bör vi utveckla och uppmärksamma framgångsrika strategier.

Vad vi gör när vi lyckas är mycket mer intressant att veta och det är vår framgång vi ska analysera och undersöka. En konflikt ska däremot lösas direkt, annars kan det utvecklas till något som är större än vad det egentligen är.

1. Förändra; du kan inte förändra andra människor bara dig själv. Slösa därför inte tid och energi på hur andra bör tänka eller uppträda, var istället medveten om dina egna beteenden.  

2. Olikheter; se olikheter som en styrka istället för att reta dig på att vi är olika. I en konflikt har vi en tendens att blanda ihop känslor, tankar och värderingar och det minskar vår förståelse för andra människors synsätt.   

3. Självkännedom; lär känna dig själv och arbeta med din självbild och din självkänsla. Människor som har en bra självkänsla tar inte feedback som ett personligt påhopp och de hamnar sällan i konflikter. En bra självkänsla gör också att du vågar mer i livet.

4. Feedback; inlärning och prestation påverkas mer av positiv feedback än av negativ feedback och du lär dig mer av att få veta när du gör rätt än när du gör fel. Feedback ges alltid i Jag-budskap och det är viktigt att skilja på person och beteende. Positiv feedback kan du ge offentligt, negativ feedback ska däremot alltid ges privat.

Missa inte: Så tar du tag i och löser samtalen ingen vill göra

5. Sopor; ta inte över andra människors sopor. Var en medmänniska, lyssna och ge generöst av din tid men ta inte ansvar för andras problem. Ansvaret ska de ta, inte du.

6. Bygg relationer; fokusera på det som fungerar i relationen och visa alltid din uppskattning. Var rak, tydlig och konkret i din kommunikation genom att ställa öppna frågor. Kommunikation är den respons du får och det finns ingen dålig kommunikation, bara respons och feedback.

Se även: Effektiva sätt hur du hanterar en konflikt och förebygger fler från att inträffa

7. Team-building; det första gruppen bör göra är att skaffa sig en gemensam målbild vilket innebär att alla i gruppen arbetar mot ett gemensamt mål för teamet. Lär dig att värdesätta olikheterna i gruppen.

8. Hitta lösningar; istället för att säga vad du inte vill att någon ska göra, tala om vad du vill att personen ska göra. Identifiera styrkor hos varandra då de är viktigare än svagheter och lägg sedan fokus på möjligheterna.

9. Bra ledare; en bra ledare är nyfiken och villig att lära sig. En bra ledare kan kommunicera och är samtidigt en bra lyssnare som hellre lyfter än sänker sina medmänniskor. En bra ledare arbetar efter mål och skapar glädje och framtidstro hos människor. En dålig ledare gör precis tvärtom.

10. Tolka och anta; ta inte saker för givet genom att tolka och anta situationer och människor för det skapar ofta missförstånd. Många människor tolkar också motgångar som om det var riktat mot dem personligen vilket det sällan är. Däremot är det viktigt att be om feedback när man får ett nej, oavsett vad det gäller. Det hjälper dig att förstå varför det blev ett nej och du slipper också slösa energi på att grubbla på varför det blev nej istället för ja.

11. Blicka framåt; analysera vad som är bra och vad du vill förbättra för all utveckling handlar om att bygga vidare på det som fungerar, inte på problem. När det har gått bra ska du genast göra en analys och lägg sedan ditt framgångsrecept på ditt skrivbord så att du kan studera det varje dag.

Läs vidare: Detta är betydelsen av integritet

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.