Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

Bank: Bankens kreditbedömning

”Bankens kreditbedömning vilar på två fundament: företagaren och affärsplanen. I affärsplanen ska finnas den information vi... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Bank: Säkerheter

Företagsinteckning Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Bank: Att välja bank

En bank bör betraktas som en av företagets leverantörer. Vid val av bank bör Du ställa samma fråga som när Du väljer andra... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Företagets finansiering och finansieringsutformning

ägarkapital bankfinansiering riskvilliga krediter riskkapital bidrag mjuka... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag: Inledning

  En översikt över vad man ska ta hänsyn till vid utformningen av ett företags finansiering (kap. 2). Kunskaper om hur... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen

Därefter är den vanligaste finansieringsformen banklån. Eftersom det unga företaget ännu inte hunnit bygga upp någon substans,... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön är viktig för att anställda ska må bra och prestera, det säger sig självt. Men ordet arbetsmiljö innefattar mycket... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

När olyckan är framme på arbetsplatsen

Olyckor på arbetsplatsen sker, även om man gör sitt bästa för att undvika de. Men det finns viktiga saker att tänka på när... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Fallgroparna

LÅNEFINANSIERAD EXPANSION Många företag väljer att i så hög grad som möjligt lånefinansiera sin tillväxt. På kort sikt kan... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Omstart

SIGNALER Signalerna på att företaget riskerar att komma i en krissituationen kommer ofta tidigt. Några exempel: sviktande... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Ägarförändringar

Företaget har genomgått en framgångsrik utveckling.  För att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs att... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Minimera ekonomiska risker

RISKVILLIGA KREDITER Riskvilliga krediter kan Ditt företag få från offentliga finansiärer. Krediterna är ofta avsedda för ett... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Ekonomisk planering

VECKORAPPORTERING De flesta ekonomisystem genererar olika former av ekonomiska sammanställningar.Ofta finns det... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Stöd till egenföretagare - inte till socialt företag

Stadskontoret fick i september 2009 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av ett starta eget-bidrag för personer med... Läs mer
Eurosedel

Tjäna tio gånger mer än vad du gör idag

Här har du en övning och en utmaning. Anta att det är möjligt för dig att tjäna tio gånger mer än din nuvarande inkomst. Om du... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter