Under ett kvarts sekel intervjuade Steve Siebold hundratals miljonärer och baserat på dessa möten skrev han boken ”How Rich People Think”. Strategin som beskrivs i boken är enkel: lär dig hur rika människor tänker, kopiera dem, vidta åtgärder och bli rik du med. Här har du kontentan.

Boken är skriven med ett rakt och politiskt inkorrekt språk som gör att det är lätt att se hur de rika tänker. Jag hade ingen tanke på pengar när jag intervjuade dem, jag ville se hur de tänker och deras inställning till pengar, säger Steve Siebold.

De miljonärer som intervjuades hade inget att vinna på att dela sina hemligheter, och inte heller något intresse av att få det att framstå som enkelt.

Här är de 21 sätt att tänka som skiljer de ekonomiskt rika från resten.

1. Medelsvensson tror att pengar är roten till allt ont. Rika människor tror att fattigdom är roten till allt ont

Folk från medelklassen har blivit hjärntvättade att tro att rika människor är olyckliga eller oärliga, menar Siebold. Det är därför det finns en skam bland låginkomsttagare vad gäller fenomenet ”att bli rik”.

De människor som däremot är rika har insett att pengar i sig inte garanterar någon lycka, däremot gör de livet enklare och roligare att leva.

2. Medelsvensson tror att egoism är en last. Rika människor anser att egoism är en dygd

De rika försöker göra sig själva lyckliga. De försöker inte låtsas att de räddar världen. Problemet är att låg- och medelklassmänniskor ser detta som negativt och det är det som håller dem fattiga, enligt Siebold. Om du inte tar hand om dig själv så är du inte heller i stånd att hjälpa någon annan. Du kan inte ge det du inte själv har.

3. Medelsvensson har en mentalitet baserad på slumpen. Rika människor har en mentalitet baserad på agerande

Medan de flesta människor hoppas på att de ska välja rätt lottorad, håller de framgångsrika människorna på att lösa problem, skriver Siebold. Medelklassmänniskorna väntar på slumpen eller på att någon annan ska komma med en lösning och under tiden fortsätter klockan att ticka. Det är människans sätt att tänka som föder hans eller hennes inställning till livet.

4. Medelsvensson tror att vägen till rikedom grundas med formell utbildning. Rika människor tror på att förvärva en specifik kunskap

Många av de främsta entreprenörerna och miljonärerna har låg formell utbildning. De har istället samlat sin rikedom genom kunskapsförvärv som de sedan tjänat pengar på, säger Siebold. Under tiden är den breda massan övertygade om att höga betyg eller en doktorsexamen är vägen till rikedom. Detta främst för att de är fångade i den linjära tankegång som håller dem tillbaka från högre nivåer av medvetande.

5. Medelsvensson längtar tillbaka till den gamla goda tiden. Rika människor drömmer om framtiden

Miljonärer blir oftast rika eftersom de är villiga att satsa på sig själva, sina drömmar, mål och idéer. Människor som däremot tror att deras bästa dagar är förbi blir sällan rika utan får istället kämpa mot depression och förblir ofta olyckliga.

6. Medelsvensson tänker på pengar på ett känslomässigt sätt. Rika människor tänker på pengar på ett logiskt sätt

En människa som vanligtvis är smart, välutbildad och även i andra hänseenden räknas som en framgångsrik person kan snabbt bli förvandlad till en person som handlar utifrån rädsla och inskränkthet vars största finansiella strävan blir att gå i pension, berättar Siebold. Överklassen ser däremot pengar för vad det är och vad det inte är, med ett sinne av logiskt tänkande. De rika vet att pengar är ett betydelsefull redskap som presenterar alternativ och möjligheter genom hela livet.

7. Medelsvensson tjänar pengar genom att göra saker trots att de inte älskar att göra det. Rika människor följer sin passion

För en genomsnittsmänniska ser det ut som att rika människor jobbar hela tiden. Men en av de smartaste strategierna för rika människor är att göra det som man älskar och försöka finna ett sätt att få betalt för det, berättar Siebold. Å andra sidan, tar medelklassen jobb som de inte tycker om eftersom de behöver pengarna och för att de har blivit lärda i skolan och formade av samhället att de ska leva i en linjärt tänkande värld som likställer att tjäna pengar med fysisk eller mental ansträngning.

Läs fortsättningen (8-21) här >>

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.