- Det är relativt vanligt att företag som är missnöjda med den offentliga inköpsorganisationens val av leverantör väljer att överklaga beslutet. Överklagan kan bland annat bero på att man anser sig ha blivit orättvist behandlad eller att valet av vinnande anbud inte har gått rätt till, säger Tomas Eliasson, jurist med expertkompetens inom offentliga upphandlingar på advokatfirman Delphi.

 30 procent lyckas med sin överklagan

Statistiken säger att drygt 30 procent av överklagningarna bifalls av förvaltningsrätten, vilket innebär att drygt en tredjedel av de företag som väljer att överklaga en offentlig upphandling får sin vilja igenom. För att överklaga krävs ofta hjälp av en erfaren jurist, vilket visserligen kostar en slant men kan visa sig vara en god investering om beslutet upphävs och det överklagande företaget istället tar hem affären.

- En möjlighet är att kontrollera om kraven som ställts i upphandlingen är rimliga och överensstämmer med kraven i LOU, lagen om offentlig upphandling. Det förekommer ibland att kraven är för högt ställda och därför kan anses vara oproportionerliga i förhållande till vad upphandlingen kräver. Antalet överklaganden skulle sannolikt minska avsevärt om de upphandlande myndigheterna bättre anpassade kraven till vad som kan anses vara rimligt, säger Tomas Eliasson.

 Granska det vinnande anbudet 

När ett företag förlorar en offentlig upphandling kan det bland annat bero på att företaget blivit utesluten ur upphandlingen eftersom alla obligatoriska krav inte ansetts uppfyllda. Ett annat skäl är att företagets anbud utvärderats lägre än det vinnande anbudet. Den förlorande anbudsgivarens kontroll tar därför sikte på endera de obligatoriska kraven eller på utvärderingskraven. Om något fel upptäcks kan det ibland röra sig om ett uppenbart fel som upphandlaren kan rätta efter påpekande, andra gånger krävs ett formellt överklagande för att det ska kunna prövas juridiskt av förvaltningsdomstol. 
 
- Det vinnande anbudet är offentligt och tillgängligt för vem som helst. Den förlorande anbudsgivaren kan därför även granska det vinnande anbudet för att på så sätt avgöra om inköparen har bedömt det på ett korrekt sätt. Det är inte alldeles ovanligt att det vid en granskning visar sig att vinnaren inte uppfyller de obligatoriska kraven. Detta kan leda till att den ursprunglige förloraren blir den slutlige vinnaren. För att minska antalet överklaganden borde emellertid de upphandlande myndigheterna anstränga sig för att ställa färre och tydligare krav i sina upphandlingar, säger Tomas Eliasson.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.