Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning som sedan skickas in till Bolagsverket. Här är en guide som gör att du kan undvika vanliga fel och misstag. Det sparar både din tid och skattepengar.

När Bolagsverket i vanliga fall fått in årsredovisningarna så hittar de hela tiden fel i dem som lätt skulle kunna åtgärdats innan de lämnades in. Det är inte bra för dig som företagare samtidigt som det skapar mer jobb för Bolagsverket.

Här har vi nu listat en del vanliga saker som du kan tänka på vid inlämnandet av årsredovisningen så att du ska kunna få din årsredovisning rätt från början:

 • Inkludera revisionsberättelsen i årsredovisningen. Tänk på att den även bör omfatta samma period som årsredovisningen. (Det gäller inte små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor)
 • Bifoga fastställelseintyget där det tydligt står datum för bolagsstämman och namnteckningen ska vara i original. Datumet för bolagsstämman ska även vara tidigare än det datum som revisionsberättelsen lämnats in.
 • Se till att din revisor, när sådan krävs, VD och samtliga i styrelsen skriver under årsredovisningen och att datum för underskrift finns med.
 • Hänvisningar ska finnas med i de inskickade handlingarna.
 • Aktiebolagets registreringsdatum ska stå i årsredovisningen.
 • Eventuell kopia av revisionsberättelse, när det krävs, ska vara bestyrkt.
 • Har du en koncernredovisning så ska även den bifogas.

Förutom dessa saker är det viktigt att du lämnar in årsredovisningen i tid annars kan du påföras förseningsavgifter. Årsredovisningen ska vara inne hos Bolagsverket senast den 2 april 2013 om räkenskapsåret avslutades den 31 augusti 2012. Senast 31 juli 2013 om räkenskapsåret avslutades 31 december 2012.

Förseningsavgiften är 5000kr för första förseningen. Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 5000kr igen. Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 10 000kr.

Observera att Bolagsverket inte får förlänga tiden/ge anstånd för när årsredovisningen ska lämnas in.

Här är en lista på de vanligaste felen som upptäcks i inlämnade årsredovisningar:

Antal 2012 - Brister

 • 4 115 - Revisionsberättelse saknas
 • 4 114 - Fastställelseintyget saknar uppgift om bolagsstämmans datum
 • 3 986 - Årsredovisningen har inte påtecknas av revisorn
 • 2 869 - Årsredovisningen är inte underskriven av samtliga i styrelsen och vd
 • 2 860 - Namnteckningen ska vara i original på fastställelseintyget
 • 2 776 - Fastställelseintyg saknas
 • 2 724 - Datum för bolagsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats
 • 2 594 - Datum för underskrift av årsredovisningen saknas
 • 2 587 - Hänvisad koncernredovisning saknas i de inskickade handlingarna
 • 1 939 - Aktiebolagets registreringsdatum ska stå i årsredovisningen
 • 882 - Revisionsberättelsen ska omfatta samma period som årsredovisningen

Andelen förelagda årsredovisningar för aktiebolag var 6,9 %


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.