Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

Glöm inte försäkringen

Många som startar ett nytt företag – så många som åtta av tio enligt Stockholms nyföretagarcentrum - tänker inte på att de... Läs mer
Caroline Uliana | 2 minuter

Jämförelse mellan banklån, riskkapital och offentlig finansiering

BANKER FINANSIERINGSGRAD Lån kan vara lämpliga både vid långfristiga och kortfristiga investeringar, samt för att täcka... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Presentationsteknik för den som söker kapital

FRAMFÖRANDE Förbered en effektiv inledning Presentationen inleds lämpligen med att Du presenterar Dig själv, företaget och... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Finansiering: Information och hjälp

  Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network är ett nätverk av service center för företag, initierat och... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Offentlig finansiering från EU och övriga Europa

Också stöden inom den gemensamma regionalpolitiken har ett europeiskt syfte; skillnaderna mellan de olika regionerna är stora,... Läs mer
Connect Sverige | 5 minuter

Offentlig finansiering från Sverige

RIKTADE STÖD TILL TILLVÄXTFÖRETAG För svenska tillväxtföretag finns olika aktörer beroende på omfattningen på... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter
Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

OLIKA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING Det finns olika typer av offentlig finansiering, där finansieringsform och villkor för stöd... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Ägarspridning och Marknadsnotering

ÄGARSPRIDNING Ägarspridning är en finansieringsform för onoterade företag. Ett annat begrepp är private placement13. Företaget... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Venture capital-företag - att välja rätt partner som investerar

Antalet venture capital-företag i Sverige är för närvarande ca 120. Hur ska Du då kunna ta reda på vilka venture... Läs mer
Connect Sverige | 21 minuter

Bank: Bankens kreditbedömning

”Bankens kreditbedömning vilar på två fundament: företagaren och affärsplanen. I affärsplanen ska finnas den information vi... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Bank: Säkerheter

Företagsinteckning Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Bank: Att välja bank

En bank bör betraktas som en av företagets leverantörer. Vid val av bank bör Du ställa samma fråga som när Du väljer andra... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Företagets finansiering och finansieringsutformning

ägarkapital bankfinansiering riskvilliga krediter riskkapital bidrag mjuka... Läs mer
Connect Sverige | 7 minuter

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag: Inledning

  En översikt över vad man ska ta hänsyn till vid utformningen av ett företags finansiering (kap. 2). Kunskaper om hur... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen

Därefter är den vanligaste finansieringsformen banklån. Eftersom det unga företaget ännu inte hunnit bygga upp någon substans,... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter