Startsida
av Sarah Cojocaru
Sarah Cojocaru
Utbildar inom sorgbemötande/Sorgcoaching och sorgbearbetning/konsulttjänst handlingsplaner inom sorg på arbetsplatsen på HopeStreet i Göteborg
0 foruminlägg
2 artiklar
Att prata om sorg och död gör väldigt många obekväma och kanske helst av allt vill undvika. Och på arbetsplatser kan just detta undvikande beteende få oönskade negativa konsekvenser, som dåligt rykte, längre frånvaro och på sikt bli en onödig kostnad, som skulle kunna undvikas. Det är inte heller alltid lätt att komma tillbaka till arbetet efter en smärtsam förlust då man fortfarande kan vara drabbad av symptom som nedsatt kognitiv förmåga, gråtattacker och koncentrationssvårigheter. I en sådan situation kan det bli oerhört tufft att då möta chefer och kollegor som inte vågar se en i ögonen, inte vågar fråga hur man mår och helt enkelt tar avstånd för att det blir för obekvämt. Jag skulle vilja påstå att man väldigt enkelt med rätt kunskaper kunna hjälpa, stötta och underlätta för den sörjande genom grundläggande kunskaper i sorgbemötande. För det är precis det som det handlar om – kunskap. Eller snarare brist på kunskap.

 

Tyvärr är det väldigt få chefer och ledare med personalansvar som har rätt eller tillräckligt med kunskaper i att möta en anställd i sorg. Och oftast skjuter man ifrån sig det obekväma mötet till företagshälsovården eller HR, som kanske inte heller besitter adekvata kunskaper i bemötandet av en sörjande. Jag anser att grundläggande kunskaper om sorg och sorgbemötande skulle kunna vara ett preventivt steg mot att förkorta frånvaron, att snabbare komma in i arbetet igen samt ge företaget ett rykte om sig att vara ett omhändertagande företag. Ett företag som bryr sig om de anställdas välmående och visar att de är viktiga för verksamheten. Detta i sin tur skulle kunna ge ett mer positivt avtryck i hållbarhetsrapportens resultat och bidra till att företaget blir mer attraktivt på arbetsmarknaden.

I mitt exempel ovan, slutar det med att den anställde på sikt avslutar sin anställning hos företaget som vederbörande älskat att jobba hos i många år, vilket i mina ögon hade kunnat undvikas. Det blir kostsamt för individen i fråga, för företaget och kanske även på längre sikt samhället.

Ett bra omhändertagande grundar sig på tre fokusområden där man som ett första steg själv tar ansvar för att ha rätt kunskaper, utbildar både chefer och anställda och ser över sina rutiner och policys när det kommer till människor som förlorar en närstående. För i slutet av dagen är vi just det - människor.

Nästa gång kommer jag att gå in mer vad du som chef och/eller kollega kan tänka på när någon i din omgivning sörjer en smärtsam förlust.

Läs fortsättningen: Hur du kan bemöta medarbetare och ge stöd under sorgearbetet


Visa kommentarer 2
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | för 6 månader sedan
Gud vad bra att du tar upp detta , om inte annat för debatten om såkallade, tondöva chefer.
| Anmäl | för 6 månader sedan
Tack Stefan,
ett viktigt ämne som bör lyftas hur obekvämt det än är!