Revisor

En revisors uppgift är att granska och verifiera ett företags, en förenings eller en myndighets redovisning. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Endast dessa får registreras som revisorer i aktiebolag: godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. De flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.

Det finns vanligtvis inget krav att enskild firma ska ha en revisor.

Auktoriserad eller godkänd

Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns krav på dem som kallar sig för auktoriserad eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag och statliga Revisorsnämnden (RN) utövar tillsyn över dessa. Båda skall vara anställd av eller driva revisionsbyrå.

Godkänd revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som uppfyller kraven i Revisorslag 4§.

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov.

Här hittar du artiklar om ämnet.

Expert varnar - återinförd revisionsplikt kostar företagen miljarder

Expert varnar - återinförd revisionsplikt kostar företagen miljarder

Revisionsplikten avskaffades 2010 för att minska de administrativa kostnaderna för mindre företag. Detta har varit gynnsamt för... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Ekobrottsmyndigheten bekämpar och förebygger ekobrott, dvs. ekonomisk brottslighet

Straff för ekobrott, bokföringsbrott och skattebrott

Det kan vara bra att ha ett hum om hur domstolen tänker vid bedömandet av påföljd för brott. För den som är benägen att begå... Läs mer
John Knutsson | 12 minuter
5 väsentliga frågor att ställa till din blivande revisor

5 väsentliga frågor att ställa till din blivande revisor

Är du på jakt efter en revisor? Tycker du att det är svårt att hitta rätt i djungeln av olika revisorer? Det är väl många saker... Läs mer
Ageras | 3 minuter

Hur du väljer en revisor som passar just dig och ditt företag

En bra revisor kan betyda mycket i ett företag. Rätt person på posten blir ett bollplank för företagsledningen och ett viktigt... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Hur mycket är mitt företag värt?

Hur mycket är mitt företag värt?

Någon gång ställer varje företagare sig frågan: "Hur mycket är mitt företag värt?" Efter år av slit med framgångar och... Läs mer
Helge Ström Olsen | 1 minuter

Historien om när Sverige införde allmän revisionsplikt för aktiebolag

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de flesta aktiebolag med upp till 3 miljoner kronor i årsomsättning eller... Läs mer
Tobias Ryberg | 2 minuter

Efter årsbokslut årsredovisning

Här får du veta vad du ska göra efter årsbokslutet eller årsredovisningen. Revision För företag som ska upprätta... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Välj rätt bokföringsprogram genom att gå igenom svaren nedan

Sveriges bokföringsprogram granskas

Tycker du med att det är svårt att välja vilket bokföringsprogram som passar bäst till ditt företag? Här har du som ska starta... Läs mer
Redaktionen | 21 minuter