Någon gång ställer varje företagare sig frågan: "Hur mycket är mitt företag värt?"

Efter år av slit med framgångar och motgångar är det nog många företagare som försöker mäta värdet på sitt företag och tänker på vilket pris man kan hoppas på om man vill sälja för att gå i pension eller göra något annat i livet.

När frågan blir mer aktuell vänder sig företagaren ofta till företagets revisor eller någon annan betrodd person för att göra en företagsvärdering. Med stor sannolikhet kommer företagets värde att baseras på balansräkningen eller historisk lönsamhet. Vid första anblicken kan detta värderingssätt verka rimligt, men det är nästan garanterat att man därigenom allvarligt undervärderar företaget.

När en företagare använder den traditionella metoden för att beräkna värdet på sitt företag blir det nästan alltid en kraftig underskattning av det försäljningspris som kan uppnås. Med andra ord; värderingsmetoden är i grunden felaktig.

Denna artikelserie ifrågasätter detta felaktiga och traditionella synsätt, belyser de tre vanligaste felen man gör vid värdering av företag och visar på ett helt annat tillvägagångssätt. Ett alternativt angreppssätt, som inte bara visar varför traditionella värderingsmetoder är bristfälliga, men också varför så många företag säljs för betydligt högre belopp och vad som är avgörande för att en köpare betalar ett högre pris.

Läs fortsättningen - Traditionella företagsvärderingar och de 3 vanligaste misstagen

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.