Startsida

IMD – Institute for Management Development

IMD – Institute for Management Development

Artiklar av IMD – Institute for Management Development

ROWE står för Results Only Work Environment. Av Ginka Toegel, professor vid IMD

Bör anställda ha obegränsad frihet?

Dagens organisationer bör fokusera på resultat snarare än arbetstider Det är märkligt att många av oss fortfarande arbetar på... Läs mer
Av: George Kohlrieser, professor vid IMD

Led dig själv innan du försöker leda andra

Vad gisslanförhandlare kan lära oss om ledarskap. Dayton, Ohio, år 1971: Sam håller en sax mot Sheilas hals och säger att han... Läs mer

Bör engelska vara lingua franca i internationella företag?

NON! NEE! NEJ! NEIN! Människor och företag som inte har engelska som modersmål bör inte göra språkliga eftergifter. Lingvistisk... Läs mer

Berättigandets tidsålder: Vill ha!

Forskare och sociologer har märkt hur de senaste generationerna har fokuserar mer på JAGET. Personer födda under de senaste... Läs mer

Öka allmänhetens förtroende för ditt företag

Bankerna måste fortfarande rensa upp i sina balansräkningar och verkligen öka sin utlåning till allmänheten. Bankmän ger på... Läs mer

Fonder som lämnar bestående avtryck

Hur nationella placeringsfonder bidrar till att förändra utvecklingen Nationella placeringsfonder har figurerat på löpsedlarna i... Läs mer

Engagemangsskapande - möjligheter för stora ledare

En färsk global undersökning från HR-företaget Hewitt Associates visar att arbetstagarnas engagemang och tro på det de håller... Läs mer

Skaffa dig och ditt företag konkurrensfördelar genom att inte bara bry dig om marknaden

Ledare som förstår dynamiken på ickemarknaden har däremot goda chanser att skaffa sig, och sina företag, stora... Läs mer

Tre sätt att se på hanteringen av könsfrågor

I Sverige har andelen kvinnliga chefer inom näringslivet minskat de senaste åren. År 2009 låg siffran på 25 procent. Förra året... Läs mer

Tio tips för riskkapital

Jakten på finansiering är en utmaning för nästan alla framgångsrika företagare, vilket också visas i dramatiserad form i den nya... Läs mer

Kinas övertag i den globala konkurrensen

Låt oss först försäkra oss om att vi förstår vad som händer på vägen mot Kinas fortsatta tillväxt och varför det är av... Läs mer

En ideell strategi för reglerade marknader

Men att bibehålla dessa höga standarder är kostsamt, vilket i sin tur gör det svårt att konkurrera med företag baserade i... Läs mer