Om du känner igen dig i en eller flera av punkterna nedan kan det vara läge att kolla över företagets affärsstrategi.

Brandsläckning

Kännetecknas organisationen av att man hela tiden jagar saker och släcker bränder? Känner man att man inte kommer framåt utan står och stampar? Det är inte alls ovanligt… Det kan finnas många orsaker, men en av de vanligaste och viktigaste är att man inte har tydliga mål och en klar riktning för organisationen. Andra vanliga problem runt detta är att man inte har prioriterat sin verksamhet, så det är för mycket som ska göras samtidigt.

Se även: Jobbar du med brandsläckning i företagets verksamhet?

Många initiativ men inte nog med resurser

Känns det igen? Massor av saker som alla är viktiga, men varken tid eller resurser för att knuffa dem alla i mål… När man inte prioriterar sina aktiviteter hårt nog, blir det svårt att få resurserna att räcka till. Det kan också vara att man inte har riktningen tydlig nog, då blir det ofta för mycket att göra. Strategi handlar lika mycket om vad man ska göra som vad man inte ska göra. Att välja bort är nog så viktigt. Och helt nödvändigt, vi har inte oändliga resurser.

Saknas rätt kompetens för projekten och / eller initiativen

Ofta missas det att göra en ärlig och objektiv kompetens och resursinventering i strategiarbetet. Detta medför att man kan sakna kritiska resurser för att implementera sin strategi. Symptom på detta är att man får arbetsuppgifter man inte kan hantera, att projekt inte klarar av att levereras i tid och medarbetare känner en extra stress över att göra saker de inte är bekväma med. (visst är det bra att lära sig nytt och prova nya saker, men det finns en gräns när det blir väldigt ineffektivt). Hamnar man här behöver man revidera strategin och antingen tillsätta rätt resurser, t.ex. via rekrytering, inköp av utrustning eller kompetensutveckling; eller så får man styra om mot en ny strategi som inte kräver samma resurser.

Oklara mål och konflikter mellan projekt

Det är inte alla organisationer som har klart för sig vilket projekt som är viktigast av alla de initiativ som är igång. Och ibland finns det direkta konflikter mellan projekt som t.ex. att man behöver samma resurser eller utrustning. Det händer också att resultaten från ett projekt direkt motverkar resultaten av ett annat. T.ex. en annonskampanj med ett miljövänligt budskap som körs samtidigt som man ska etablera en ny fabrik med stor negativ miljöpåverkan. Med en tydlig strategi och klara mål kan denna typ av konflikter till stor del förebyggas.

Vi har en strategi men inget händer…

Ofta finns det ett stort glapp mellan ledningen och den operativa verksamheten. Det upplevs ovanifrån som att ingenting händer med strategin. Detta kan ha många orsaker, men ofta handlar det om att man inte kommunicerar och följer upp i tillräcklig utsträckning. Vilka är målen, hur bryter vi ned målen till den operativa verksamheten, hur mäter vi och följer upp? Att arbeta med strategi kan kännas som att man tjatar på verksamheten. Men man måste komma ihåg att det vi arbetat med under en lång period, är nytt för många. Det krävs mycket kommunikation för att brygga detta kunskapsgap.

Är du osäker runt strategi och mål?

Det är inte så kul att erkänna att man inte är så duktig på något. Men det är ganska vanligt att verksamhetschefer arbetar sig upp i organisationer den långa vägen. Då är det inte konstigt om man inte är helt inläst på strategi och mål. Det bästa man kan göra då är att gemensamt med ledningsgruppen utveckla sin kompetens och med extern hjälp utvärdera var man står idag och om man behöver revidera mål och strategier. Typiska symptom är brandsläckning, brist på tid och resurser och en frustration inom organisationen över att man inte vet vad som förväntas av medarbetarna.

Vet du vad som ska med i en bra strategi?

Det är inte helt ovanligt att ledningsgrupper är oklara över ansvaret över strategiarbetets olika delar och att man är okunniga över vilken underliggande data de behöver för arbetet. Man ”killgissar” och arbetar med hypoteser som saknar förankring i verkligheten. Det finns tydlig forskning på vad som behöver finnas med i ett bra strategiarbete, och vilken data man behöver ta fram. En tydlig strategiprocess med klart ansvar för datainsamling är nödvändigt för att lyckas. Resultatet om man inte har rätt saker med är en strategi som det är ren tur om man lyckas att implementera, och nå de resultat man förväntar sig. 

Fast i gamla hjulspår

Är du frustrerad av att det som planerats i strategiarbetet inte händer i verkligheten? Lyckas ni inte kommunicera strategin? Det är inte ovanligt. Man har en känsla av att organisationen är en koloss på lerfötter. Alla gör som de alltid gjort. Det finns några saker som är kritiska vid denna situation, nämligen kommunikation, förändringsledning och uppföljning. Med dessa verktyg kan även den trögaste organisation styras om.

Ett effektivt sätt att adressera dessa punkter är att ta in en extern person som kan fungera som facilitator, bidra med verktyg och metoder och också hålla ledningsgruppen ansvarig för att man faktiskt gör som man sagt man ska. Kontakta gärna oss på CANEA för en diskussion runt hur er situation ser ut, så hjälper vi er!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.