Det finns en (o)uttalad heder i att vara en starkt motiverad individ, och allt som oftast går denna hand i hand med att de attribut som hör motivationen till – att arbeta mot högt uppsatta och utmanande mål, att ha förmågan att hålla fem miljarder bollar i luften, att besitta en förmåga att hela tiden bli effektivare, etc.

Vad är motivation? Får svar här

Jag är fullt medveten om att detta är en grov generalisering, men jag väljer att göra detta baserat på de beskrivningar jag har fått från alla de människor jag har träffat, och som själva beskrivit deras definition på vad som kännetecknar en motiverad individ.

Jag tror på definitioner då jag ser att dessa fungerar som vägvisare för oss, de hjälper oss att göra val som harmoniserar med våra värderingar, dessvärre är vi till mans lite lata eller rent av omedvetna om detta och därför har vi svårt att slå ut en riktning som vi är i integritet med.

Personligen har jag funderat mycket över vad som krävs för att vi ska känna oss framgångsrika, och verkligen må som fisken i vattnet. Vad är det som behövs för att kunna vakna på morgonen med en energi som får att studsa upp ur sängen, kontra att ligga kvar och trycka på snoozen i hopp att det snart ska bli helg?

Utifrån de erfarenheter jag har fått genom åren, har jag kunna konstatera att det inte är bristen på motivation som hindrar oss, utan vår förmåga att finna inspirationen i våra liv. Detta är då baserat på min egen distinktion inom områdena.

Vad skiljer då dessa ifrån varandra?

Motivation är när du får grepp om en idé, och bestämmer dig för att fullfölja den, inspiration är när idén får grepp om dig, vilken också kommer att lotsa dig rätt.

Fallgropen många tenderar att ramla i, är att de i samband med sin motivation gör sig beroende av att uppnå den belöning de tro sig få när de agerar utifrån sin motivation. När du får en idé om någonting ser du också för ditt inre vilka resultat du tror dig uppnå, många gånger också i kombination med hur vägen dit kommer att se ut, vad du ska göra, när detta ska ske etc. Det som ger dig energin till att ge dig in i uppgiften fullt ut, är allt som oftast det resultat du förväntar dig att uppnå. Jag vet inte vilka erfarenheter du har, men ofta kan man uppleva att motivation ganska snart börjar avta, och de göromål som krävs för att uppnå resultatet tenderar att övergå till att bli måsten. Detta är ett naturligt fenomen, då energin kommer utifrån en målbild (det vill säga någonting som ligger i framtiden) vilket är något vi många gånger har svårt att bevara då vardagen kommer i fatt. Detta är något som kan jämföras med idrottsmän, vars yrke till stor del handlar om att etablera och förvalta sina målbilder. Inspiration å sin sida har ingenting med utfallet att göra, inspiration kräver ingen plan utan styrs helt och hållet utifrån det område som förser dig med mest energi för stunden. Att agera utifrån ett inspirerat perspektiv innebär att styras utifrån tillit och inre övertygelser om att det som sker just nu, är det rätta. Inspirationen är helt och hållet krav- och villkorslös. I inspirerat tillstånd är belöningen av en underordnad betydelse och det av den enkla anledningen att det inte behövs någon, då tillståndet är en belöning i sig.

Hur vet du då om du är inspirerad eller motiverad?

För att vara inspirerad krävs det att du är närvarande i dig själv och hela tiden lyssnar till dina egna signaler, och en bra början är att öka medvetenheten kring varför du gör det du gör, och bara genom att ställa dig frågan – gör jag detta för att jag verkligen vill eller för att jag måste? – kan ge dig en bra vägledning huruvida du känner dig inspirerad eller inte.

Genom åren har jag kunnat konstatera att det är väldigt få av de uppgifter vi säger att vi måste göra, som vi vill göra. Detta kan ge oss en känsla av tvång (även om det är vi själva som sätter upp det) och känner vi oss tvingade att göra någonting kommer vi heller inte uppleva någon inspiration.

Når man några resultat när man är inspirerad?

Vi är historiskt sett programmerad till att resultat ska uppnås, och detta ska också ske genom att vi har kontroll över utfallet och vägen dit, detta är givetvis en illusion då ingenting av detta går att kontrollera. Men som svar på frågan – ja, inspirerade människor når resultat, och enligt min uppfattning når de i regel längre än de som inte är det. I ett inspirerat tillstånd är du nämligen kreativare än när du enbart är motiverad. Med kreativitet går du bortom erfarenheter och etablerade tankebanor och det är då vi har möjligheten att åstadkomma någonting nytt och större.

3 kommentarer
jork
2009-06-23 18:17
oerhört intressant perspektiv. jobbar själv i en miljö där motivation hela tiden stöts och blöts.. tycker att vi ska införa inspiration istället
0
krakker
2009-06-20 09:23
Mihaly Csikszentmihalyi som är psykolog eller liknande har skrivit ett gäng böcker i ämnet som är väldigt bra, speciellt "Finding flow".
0
krakker
2009-06-20 09:20
mycket bra skrivet !

Detta stämmer extremt bra på mig =)
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.