Gratis mall för styrelsemötesprotokollEtt aktiebolag måste enligt lag ha minst ett styrelsemöte om året och då används ett styrelsemöte protokoll. För mindre företag och ensamföretagare spelar dessa styrelsemöten inte alltid en så stor eller viktig roll, men i andra företag kan de vara en viktig del bland annat för att affärsutveckla företaget.

Dokumentmallen styrelsemötesprotokoll används till att dokumentera vad som förevarit vid ett styrelsesammanträde. En person skall vid ett styrelsemöte utses att vara protokollförare det vill säga skriva styrelsemötesprotokollet. Ytterligare en person skall väljas att vara justerare (justeringsman). Justeraren skall underteckna Styrelsemötesprotokollet och intygar därmed att protokollet motsvarar det som förekommit på mötet.

Om styrelsemötet genomförs i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening skall även ordföranden justera Styrelsemötesprotokollet om inte ordföranden är samma person som justeraren. Viktigt att tänka på är att eventuella styrelseledamöter som har så kallad avvikande mening kring något som skall beslutas på styrelsemötet har rätten att få sin avvikande mening nedskriven i protokollet eftersom det är en förutsättning för ansvarsfrihet i vissa fall.

Här har du en mall för dagordning styrelsemöte

Mallen styrelsemötesprotokoll är helt gratis.


Notis: När du vill spara styrelsemötesprotokollsmallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen styrelsemötesprotokoll fungerar bäst i den senaste versionen.)

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.