Att göra en budget kan kännas som lotto men det är mycket viktigt för att du ska tänka till

Försäljningsbudget

Gör en budget med hjälp av denna mall för budget (Excel)

Börja med att göra en försäljningsbudget. Då får du bättre ordning på budgetarbetet och du får dessutom bättre grepp om lönsamheten på olika delar av verksamheten.

Eftersom du tagit reda på en del om marknadens storlek, kunders köpbeteenden med mera kan du bedöma hur mycket du kan sälja under ett år. Givetvis tar du också reda på inköpskostnaden för de varor du säljer och de underleverantörer du behöver anlita för att kunna fullfölja din leverans (till exempel tvättkostnader för det hotell du ska driva).

Priserna har du satt preliminärt efter att ha tagit reda på marknadspriser eller kanske till och med känt efter vad kunderna är beredda att betala för just ditt erbjudande. Kan du dela upp i ”försäljningsområden” får du en bättre möjlighet att komma nära verkligheten. Ta den traditionella cykelhandlaren som exempel!

Försäljning 1.

Bedöm försäljningen av cyklar och vad inköpen av cyklar kostar. Observera att det är inköpskostnaderna för just de cyklar som du säljer du ska ange. Uppbyggnad av varulager lägger du in i mallen Kapitalbehov och Finansiering.

Försäljning 2.

Bedöm försäljning av reparationer plus försäljning av reservdelar, därefter kostnader för inköp av de reservdelar du säljer. Praktiskt går du tillväga på det viset att du tar reda på från branschen hur stor andel av försäljningssumman som reservdelskostnaden brukar vara.

Att göra denna uppdelning av verksamheten i en försäljningsbudget har fördelar. Du kan lättare se rimligheten i varje del och beräkna påslag och jämföra bruttomarginal i de olika produktgrupperna. Med uppdelning av budgeten i försäljningsgrupper på detta sätt är det en stor fördel om du kan följa upp på ett likartat sätt i redovisningen när du har kommit igång.

”Det kan tyckas alldeles omöjligt att veta hur mycket man kan sälja. Ändå är det så viktigt att göra en så rimlig bedömning som möjligt så man inte står där med julgranar till påsk”. Luttrad julgransförsäljare.

När du har bedömt försäljningens storlek får du en uppfattning om det blivande företagets ”storlek”, behovet av varulager, behov av lokalutrymmen, utrustning mm.

Det leder dig till nästa steg, Kapitalbehov/Finansiering – att tänka igenom vad du behöver pengar till i starten och var de ska komma ifrån.

Kapitalbehov och finansiering

Att veta exakt hur mycket pengar som behövs fordrar en hel del undersökningar och beräkningar. Den första beräkningen får bli ganska grov.

Var ska pengarna komma ifrån till företagsstarten? Sätter du in egna pengar? Hur mycket måste du låna?

Resultatbudget

Nu kan resultatbudgeten göras färdig. Försäljningsbudget med tillhörande inköpskostnader för sålda varor och sålt material har vi redan gjort. Det återstår att bedöma övriga kostnader i tur och ordning i arbetsmaterialets resultatbudget. Slutligen får du fram det budgeterade resultatet.

I resultatbudgeten ska inte finnas någon moms. När företaget har startat och bedriver verksamhet kommer pengar att flyta ut och in. Att i förväg beräkna dessa penningströmmar, d.v.s. göra en likviditetsbudget, kan du göra nu om du vill vara noggrann med bedömningen av kapitalbehovet. Du kan läsa mer om det i Ekonomi, fördjupning.

Företagsformerna och budgeten

I aktiebolaget är företagaren anställd. Därför budgeterar man lön och arbetsgivaravgift på samma sätt som för andra anställda. Aktiebolaget är en juridisk person och ska deklarera.

I enskild firma (egentligen enskild näringsidkare) är företagaren själv den som ansvarar för verksamheten och ska deklarera för inkomst av näringsverksamhet. Den enskilde näringsidkaren är inte anställd. Budgetera intäkter och kostnader! Resultatet ska belastats med egenavgift (som motsvarar arbetsgivaravgift), varefter beloppet motsvarar bruttolönen.

Delägarna i ett handelsbolag deklarerar och fördelar inkomster från handelsbolaget mellan sig. De är inte anställda i handelsbolaget. Budgeten görs som för enskild näringsidkare.

När du gör resultatbudgeten kan det vara bra att börja med att bestämma vilken lönenivå du själv behöver ha. Du har förmodligen en uppfattning om vad du bör tjäna för att det ska vara acceptabelt att driva företaget. Det är inte alltid möjligt att nå tillräcklig lönsamhet redan första eller kanske inte ens andra året.

Budgeten ska ge dig en vägledning – kan företaget bli tillräckligt lönsamt? Får jag den lön jag behöver? Ska jag starta eller ska jag inte?

I många nystartade tjänsteföretag är den ersättning företagaren behöver, plus arbetsgivaravgift alternativt egenavgift, de stora kostnaderna.

Tips: Hur du räknar fram en budget för ett nytt företag (använd förslagsvis budgetmallen ovan)


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.